Follow
Ірина Олександрівна Рубленко / Iryna Rublenko, orcid 0000-0002-1401-0969
Ірина Олександрівна Рубленко / Iryna Rublenko, orcid 0000-0002-1401-0969
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) / Bila Tserkva National Agrarian University
Verified email at btsau.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ветеринарна санітарна мікробіологія
ІО Рубленко, АМ Головко
Аграрна освіта, 2010
132010
Analysis of the data of epizootic outbreaks of anthrax on the territory of Ukraine (1994-2016)
IO Rublenko, VG Skrypnyk
Scientific Herald of Veterinary Medicine. Collection of scientific works 1 …, 2016
62016
Anthrax in dogs
VG Skrypnyk, RV Koziy, AV Skrypnyk, IO Rublenko, КH Bagamian, ...
Ветеринарна медицина України, 14-17, 2014
52014
Effect of a complex prebiotic preparation on the preservation, growth intensity and microflora in rabbits’ intestine
VP Lyasota, TI Bakhur, MV Utechenko, MM Fedorchenko, IO Rublenko, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (6), 6-11, 2020
42020
Аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на території України (період 1994 – 2016 рр.)
СВГ Рубленко І.О.
Наук. вісник вет. мед. Збірник наукових праць. Церква. 127 (1), С. 87–95., 2016
42016
Dynamics of anthrax cases in Ukraine during 1970-2013
V Skrypnyk, A Golovko, A Skrypnyk, I Rublenko
International journal of infectious diseases 21, 181, 2014
42014
Dynamics of anthrax cases in Ukraine during 1970–2013 years
IR V.Skrypnyk, A.Golovko, A.Skrypnyk
International journal of infectious diseases, 181, 2014
4*2014
Analiz epizootychnyh spalahiv sybirky na terytorii'Ukrai'ny (period 1994–2016 rr)
IO Rublenko
Naukovyj visnyk veterynarnoi'medycyny: zb. nauk. prac'.–Bila Cerkva, 127, 2016
32016
Удосконалення методики виділення спор сибірки із ґрунту бактеріологічним методом
ВГС І.О. Рубленко
Наук. вісник вет. мед. Збірник наукових праць. 1 (1(127)), 87-95, 2016
22016
Удосконалення методики виділення спор сибірки із ґрунту бактеріологічним методом
ОВМ І.О. Рубленко, В.Г. Скрипник
Науковий вісник ветеринарної медицини, 89-95, 2015
22015
Лабораторна діагностика сибірки тварин, індикація збудника з патологічного та біологічного матеріалу, сировини тваринного походження та об’єктів навколишнього середовища …
ТОГ В.Г. Скрипник, І.О. Рубленко
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державний науково …, 2015
22015
Експериментальне дослідження вакцини «Антравак» проти сибірки сільськогосподарських тварин
ІО Рубленко
Науковий вісник ветеринарної медицини/ІО Рубленко.–Біла Церква, 83, 2012
22012
Мікробіологічні методи дослідження молока та молочних продуктів: Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів ветеринарного та біолого-технологічного …
ІО Рубленко
Біла Церква, 2009
22009
Аналіз принципів застосування про-та пребіотиків у тваринництві
АА ГЛУЩЕНКО, АВ АНДРІЙЧУК, ІО РУБЛЕНКО, ВМ ЗОЦЕНКО, ...
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 32, 2022
12022
Мікробіологічна безпека сировини та продуктів харчування
АВ Павлюк, ІО Рубленко
БНАУ, 2020
12020
Определение биологических свойств вакцинного штамма Bacillus anthracis
ИА Рубленко
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2017
12017
Features of specific immunity formation in cattle after vaccination against animals anthrax with vaccine of UA-07 "Antravak" strain
VGS І.O. Rublenko
Науковий вісник НУБіП. Серія ветеринарна медицина. Міжнародний. Біоресурси і …, 2016
12016
Динаміка утворення протисибіркових антитіл у сироватці крові овець імунізованих вакциною проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis UA–07 “Антравак”
ІО Рубленко, ИА Рубленко
БНАУ, 2015
12015
Експериментальна апробація показників контролю якості спорових вакцин проти сибірки згідно міжнародних рекомендацій
АМ Головко, ВО Ушкалов, ЬВ Бабкін, ОВ Мачуський, ВГ Скрипник, ...
Ветеринарна біотехнологія, 95-103, 2013
12013
Monitoring of microflora in case of infectious pathology in dogs and cats
IO Chemerovska, IO Rublenko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20