Follow
Adrián Vaško
Adrián Vaško
Prf UMB Banská Bystrica
Verified email at umb.sk - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Teória kriminálno-policajného poznania
M LISOŇ, A VAŠKO
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018
232018
Intelligence information within criminal proceedings
A Vaško
DANUBE 10 (3), 267-283, 2019
72019
Zpravodajské služby a zpravodajská činnost
L Michálek, L Pokorný, J Stieranka, M Marko, A Vaško
Wolters Kluwer, 2021
42021
Michal MARKO a Adrián VAŠKO
L MICHÁLEK, L POKORNÝ, J STIERANKA
Zpravodajské služby a zpravodajská činnost, 0
3
Informačné výstupy zo spravodajskej činnosti v trestnom konaní
A Vaško, P vysokej školy v Bratislave
Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov zo 6, 0
3
Critical infrastructure as an object of criminal encroachment: General characteristics and features of the investigation organisation
I Yefimenko, V Slipchenko, Vaško
Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs 28 (2), 41-51, 2023
22023
Možnosti využitia spravodajských informácií v trestnom konaní
A Vaško
Bratislavské právnické fórum 2019: zákonnosť a prípustnosť dôkazov v, 2019
22019
Podporné metódy operatívno-pátracej činnostimožnosti ich využitia
A Vaško
Policajná teória a prax. ISSN, 1335-1370, 2017
22017
Procedural Activities of Probation and Mediation Officers in the Execution of Home Arrest
J Klatik, A Vasko
J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021
12021
Hrozby a rizikáobjekty spravodajského záujmu
M Lisoň, A Vaško
Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, 3-15, 2020
12020
Perspektívy akceptácie informácie zabezpečených mimoprocesným použitím ITP
A Vaško
Informačno-technické prostriedky v trestnom konanímožnosti a perspektívy, 0
1
CRIMINAL LAW PROTECTION OF A CHILD BY MEANS OF SLOVAK CRIMINAL LAW AND EUROPEAN UNION LAW
A Vaško, J Klátik
Access to Justice in Eastern Europe, 120, 2023
2023
Critical infrastructure as an object of criminal encroachment: General characteristics and features of the investigation organisation. ᒺ
, ,
, 2023
2023
Criminal Law Protection of a Child by Means of Slovak Criminal Law and European Union Law
A Vasko, J Klatik
Access to Just. E. Eur., 120, 2023
2023
Means of Proof in Criminal Proceedings in the Slovak Republic-New Challenges
A Vasko, L Klimek
Access to Just. E. Eur., 168, 2023
2023
Evidentiary Process in Ukrainian and Slovakian Criminal Proceedings: A Comparative Analysis and Implications on Criminal Proceedings
S Ablamskyi, A Vasko
J. Legal Ethical & Regul. Isses 25, 1, 2022
2022
SPRAVODAJSKÉ INFORMÁCIE V TRESTNOM KONANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE DE LEGE LATA
A VAŠKO
Kriminálne spravodajstvo, 147, 2022
2022
The Legal Regulation of Special Means by the Intelligence Agency of the Slovak Republic within the Case Law of the European Court of Human Rights
A Vasko
Access to Just. E. Eur., 57, 2022
2022
The Right to a Fair Trial and the Right to a Fair Decision in Slovak Criminal Law
A Vasko, J Ivor
Access to Just. E. Eur., 146, 2022
2022
-
, 87-95, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20