Follow
Adrián Vaško
Adrián Vaško
Prf UMB Banská Bystrica
Verified email at umb.sk - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Intelligence information within criminal proceedings
A Vaško
DANUBE 10 (3), 267-283, 2019
72019
Teória kriminálno-policajného poznania
M Lisoň, A Vaško
Bratislava, Wolters Kluwer SK Publ, 2018
32018
Michal MARKO a Adrián VAŠKO
L MICHÁLEK, L POKORNÝ, J STIERANKA
Zpravodajské služby a zpravodajská činnost, 0
3
Informačné výstupy zo spravodajskej činnosti v trestnom konaní
A Vaško, P vysokej školy v Bratislave
Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov zo 6 …, 0
3
Zpravodajské služby a zpravodajská činnost
L Michálek, L Pokorný, J Stieranka, M Marko, A Vaško
Wolters Kluwer, 2021
22021
Možnosti využitia spravodajských informácií v trestnom konaní
A Vaško
Bratislavské právnické fórum 2019: zákonnosť a prípustnosť dôkazov v …, 2019
22019
A. a kol.: Teória kriminálno-policajného poznania. Bratislava
M LISOŇ, A VAŠKO
Wolters Kluwer, 2018
22018
Podporné metódy operatívno-pátracej činnosti–možnosti ich využitia
A Vaško
Policajná teória a prax. ISSN, 1335-1370, 2017
22017
Procedural Activities of Probation and Mediation Officers in the Execution of Home Arrest
J Klatik, A Vasko
J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021
12021
Perspektívy akceptácie informácie zabezpečených mimoprocesným použitím ITP
A Vaško
Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní–možnosti a perspektívy, 0
1
Criminal Law Protection of a Child by Means of Slovak Criminal Law and European Union Law
A Vasko, J Klátik
Access to Just. E. Eur., 120, 2023
2023
Means of Proof in Criminal Proceedings in the Slovak Republic-New Challenges
A Vasko, L Klimek
Access to Just. E. Eur., 168, 2023
2023
Evidentiary Process in Ukrainian and Slovakian Criminal Proceedings: A Comparative Analysis and Implications on Criminal Proceedings
S Ablamskyi, A Vasko
J. Legal Ethical & Regul. Isses 25, 1, 2022
2022
SPRAVODAJSKÉ INFORMÁCIE V TRESTNOM KONANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE DE LEGE LATA
A VAŠKO
Kriminálne spravodajstvo, 147, 2022
2022
The Legal Regulation of Special Means by the Intelligence Agency of the Slovak Republic within the Case Law of the European Court of Human Rights
A Vasko
Access to Just. E. Eur., 57, 2022
2022
The Right to a Fair Trial and the Right to a Fair Decision in Slovak Criminal Law
A Vasko, J Ivor
Access to Just. E. Eur., 146, 2022
2022
Оперативно-розыскная деятельность в уголовном судопроизводстве
А Вашко
Вестник Университета имени ОЕ Кутафина, 87-95, 2022
2022
Legislative Development of Criminal Proceedings and Evidence in the Slovak Republic (1993-2021)
A Vasko
Access to Just. E. Eur., 88, 2022
2022
CONSTITUTION OF POLICE SCIENCES IN THE SLOVAK REPUBLIC
M Lisoň, A Vaško
2021
Comparison of the legal situation in the Czech Republic and the Slovak Republic: possibilities of using intelligence in criminal proceedings
A Vasko
Boosting European security law an policy, 67-92, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20