Follow
Serhii Bondarenko / S.Bondarenko / Bondarenko S. /С.Г. Бондаренко/ Bondarenko S.G./БондаренкоС.Г.
Serhii Bondarenko / S.Bondarenko / Bondarenko S. /С.Г. Бондаренко/ Bondarenko S.G./БондаренкоС.Г.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at xtf.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Плазменные технологии в воспроизводимых источниках энергии
СВ Петров, СГ Бондаренко, ЕГ Дидык, АА Дидык
Энергетика и электрификация, 53-59, 2010
112010
Технологические аспекты интеркалирования графита серной кислотой
СГ Бондаренко, ЛА Рыкова, ГА Статюха, ИГ Черныш
Химия твёрд. топлива, 141-143, 1988
111988
Основи технології машинобудування: навч. посіб.
СГ Бондаренко
Львів: Магнолія, 2007
82007
Использование метода Бокса в задачах многокритериальной оптимизации
АГ Данилкович, СВ Брановицкая, СГ Бондаренко, ОВ Сангинова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (4 (63)), 4-8, 2013
52013
Технологічні вимірювання і прилади. Вимірювання рівня та витрат
СГ Бондаренко, ДМ Складанний, АО Абрамова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
42020
Досвід використання сервісу google classroom для дистанційного навчання
СГ Бондаренко, АМ Шахновський, ОВ Сангінова
Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 …, 2021
32021
ПЛАЗМЕННО-ДУГОВАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ
СВ Петров, Х Масато, ДИ Рубец, ОН Терещенко, СГ Бондаренко
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 14 …, 2014
32014
Багатокритеріальна оптимізація процесу дублення за модифікованим методом Хука–Дживса
СВ Брановицька, СГ Бондаренко, АГ Данилкович, ОВ Сангінова, ...
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2014
32014
Кінетика переестерифікації соняшникової олії при різних температурах
ОІ Василькевич, СГ Бондаренко, АР Старостін, МО Будько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14 (56)), 21-23, 2012
32012
Навчальна система побудови стратегій керування на базі мікропроцесорної техніки
РБ МЕДВЕДЄВ, СГ БОНДАРЕНКО, ОВ САНГІНОВА
ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, 31, 2008
32008
Аналіз модифікованого процесу отримання пластифікатора на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату як об'єкту керування
СГ Бондаренко, ТВ Ботвинко, ОІ Василькевич, ЮМ Лімонник, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
22019
Комп’ютерномікропроцесорна навчальна система розробки стратегій керування-Автоматика–2014: Матеріали 21-ї Міжнародної конференції з автоматичного управління, м. Київ, 23-27 …
СГ Бондаренко, ОВ Сангінова, СЛ Мердух, ПВ Козлов
К.: Вид-во НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка, 2014
22014
Оцінка впливу багатофункціональних присадок на експлуатаційно-технічні показники палива
ІВ Роїк, ОІ Василькевич, СГ Бондаренко, МБ Степанов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (6 (63)), 12-16, 2013
22013
Моделирование процесса плазменной газификации опасных и вредных отходов
СВ Петров, СГ Бондаренко, ЕГ Дидык, АА Дидык
Сб. трудов XXII Междунар. науч. конф.«Математические методы в технике и …, 2009
22009
Practice of distance teaching of computer-aided technologies to the students of “chemical technologies and engineering” specialty
AAO Shakhnovsky A. M., Bondarenko S.G.
ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали VIІІ …, 2023
1*2023
Consideration of the possibility of large-scale plasma-chemical production of nanosilicon for lithium-ion batteries
S Petrov, S., Bondarenko, S., Koichi
Technology Audit and Production Reserves 3 (3(65)), 6–14, 2022
12022
20. Resourse-saving technologies for the production of elastic leather materials collective monograf
CV Danylkovych A., Lishchuk V., Mokrousova O., Zhyhotsky A., Korotych O ...
Baltija Publishing, 420, 2020
12020
Компьютерно-интегрированная система мониторинга и прогнозирования качества водных объектов
ОВ Сангинова, СГ Бондаренко, ВК Андриюк
Водные ресурсы и климат, 207-210, 2017
12017
Комп’ютерно-мікропроцесорна система керування технологічними процесами
СГ Бондаренко, ДО Скорецький, ДО Скорецкий
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
12016
Дипломне проектування бакалаврів за спеціалізацією" Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів"
ТВ Бойко, АМ Шахновський, ЮО Безносик, СГ Бондаренко, ОМ Фоглер, ...
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20