Ruslan Nebesnyi (Руслан Небесний)
Ruslan Nebesnyi (Руслан Небесний)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах “розумних міст”
НЕ Кунанець, РМ Небесний, О Мацюк
Видавництво Львівської політехніки, 2016
22016
Information Analysis of Procedures for Choosing a Future Specialty
N Veretennikova, R Nebesnyi
Advances in Intelligent Systems and Computing III: Selected Papers from the …, 2018
2018
Information Analysis of Procedures for Choosing a Future Specialty
O Matsyuk, M Nazaruk, Y Turbal, N Veretennikova, R Nebesnyi
Conference on Computer Science and Information Technologies, 364-375, 2018
2018
Information Analysis of Procedures for Choosing a Future Specialty Using Cognitive Cards
V Pasichnyk, M Nazaruk, N Kunanets, N Veretennikova, R Nebesnyi
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
2018
INFORMATION TECHNOLOGY OF PERSONALIZED CHOICE OF PROFESSION IN SMART CITIES
NE Kunanets, MV Nazaruk, RM Nebesnyi, VV Pasichnyk
Information Technologies and Learning Tools 65 (3), 277-290, 2018
2018
Заходи безпеки інформації у комп'ютерних системах
ОВ Шевчук, РМ Небесний
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Актуальність проблем оцінювання якості програмного забезпечення
ПС Слободян, РМ Небесний
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Основні складові частини протоколу IPv6
АВ Бакан, РМ Небесний
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Людський ресурс “розумного міста” та відкриті дані
НЕ Кунанець, Р Небесний
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Розробка функціонуючої структури програмного консолідованого ресурсу
СВ Мартинюк, РМ Небесний
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Побудова інформаційної технології візуалізації інформаційних ресурсів
ІВ Кормило, РМ Небесний
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Когнітивне моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища «розумного міста»
НЕ Кунанець, РМ Небесний, ОВ Мацюк
ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные …, 2017
2017
Застосування методу аналізу ієрархії для оцінювання якості СКБД
В Рибак, Р Небесний
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Освітня соціокомунікаційна складова у портфелях проектів "Розумних міст": досвід Великобританії
РМН НЕ Кунанець, ВВ Пасічник
Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016 (IES-2016), 192-194, 2016
2016
Інформаційні технології прогнозування розвитку освітнього середовища "Розумного міста"
НЕ Кунанець, ВВ Пасічник, РМ Небесний
Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016 (IES-2016), 188-189, 2016
2016
Соціокомунікаційна складова у портфелі проектів «Розумних міст»
ВВ Пасічник, РМ Небесний, НЕ Кунанець, ОВ Мацюк
Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково …, 2016
2016
Консолiдацiя iнформацiйних ресурсiв соцiокомунiкацiйного середовища в проектах “Розумне мiсто”
ВВ Пасiчник, ОМ Дуда, НЕ Кунанець, ГІ Липак, ОВ Мацюк, ...
Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17