Зелінська Ольга Ігорівна
Зелінська Ольга Ігорівна
НЮУ ім.Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №1
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту
ОІ Зелінська
Дис. Харків, 2002
572002
Особливості функціонування частин мови в рекламних текстах
ОІ Зелінська
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки, 50, 2017
12017
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Поэтика русской классической баллады
КВ Нестеренко, ОИ Зелинская
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2013
12013
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту»,«Мікропроцесорні пристрої …
СМ Єсаулов
12007
Синтаксичні особливості українського рекламного тексту
ОІ Зелінська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 11-13, 2017
2017
Теоретичний погляд на стильові особливості синтаксису реклами
О Кузьмич, Ю Кондратюк
Лінгвостилістичні студії, 94-100, 2016
2016
CoNTeNT AND lANGUAGe INTeGRATeD leARNING FoR lAw sTUDeNTs
V Simonok, O Zelinska
ХХ TESOL-Ukraine International Conference, 57, 2015
2015
Викладання іноземних мов в умовах інформаційної цивілізації
ОІ Зелінська
ЖДТУ, 2014
2014
Можливості та потреби розвитку викладання англійської мови як мови фаху
ОІ Зелінська
Рекомендовано до друку за рішенням вченої ради факультету іноземних мов …, 2014
2014
Student-centered learning in ESP classroom
O Zelinska
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Working with news in ESP classroom
O Zelinska, V Simonok
2014
Педагогічний потенціал інтерактивних технологій у викладанні іноземних мов
ОІ Зелінська
2013
FAST TRACK: метод. рек. з практики англ. усн. та писем. мовлення для студ. 3 курсу мовн. спец.
СС Микитюк, ОІ Зелінська
2013
Teaching Reading in Legal Discourse Framework
ОІ Зелінська
2013
Legal Writing in ESP Classroom for Postgraduate Students
V Simonok
2013
Олександр Блок–перекладач Байрона
КВ Нестеренко, ОІ Зелінська
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2011
2011
Збірник тестових завдань з англійської мови.
ОЛ Ільєнко, ОІ Зелінська, НВ Маматова
2002
МОВА СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ: ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОІ Зелінська, В Аренс, ЛА Баркова, ТН Лівшиць, ЮС Бернадська, ...
Організаційний комітет: Голова оргкомітету, 169, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20