Зелінська Ольга Ігорівна
Зелінська Ольга Ігорівна
НЮУ ім.Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №1
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту
ОІ Зелінська
–Харків, 2002.–17 с, 2002
482002
Поэтика русской классической баллады
КВ Нестеренко, ОИ Зелинская
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2013
12013
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту»,«Мікропроцесорні пристрої …
СМ Єсаулов
12007
CoNTeNT AND lANGUAGe INTeGRATeD leARNING FoR lAw sTUDeNTs
V Simonok, O Zelinska
ХХ TESOL-Ukraine International Conference, 57, 2015
2015
Викладання іноземних мов в умовах інформаційної цивілізації
ОІ Зелінська
ЖДТУ, 2014
2014
Можливості та потреби розвитку викладання англійської мови як мови фаху
ОІ Зелінська
Рекомендовано до друку за рішенням вченої ради факультету іноземних мов …, 2014
2014
Student-centered learning in ESP classroom
O Zelinska
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Working with news in ESP classroom
O Zelinska, V Simonok
2014
Педагогічний потенціал інтерактивних технологій у викладанні іноземних мов
ОІ Зелінська
2013
FAST TRACK: метод. рек. з практики англ. усн. та писем. мовлення для студ. 3 курсу мовн. спец.
СС Микитюк, ОІ Зелінська
2013
Teaching Reading in Legal Discourse Framework
ОІ Зелінська
2013
Legal Writing in ESP Classroom for Postgraduate Students
V Simonok
2013
Олександр Блок–перекладач Байрона
КВ Нестеренко, ОІ Зелінська
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2011
2011
Збірник тестових завдань з англійської мови.
ОЛ Ільєнко, ОІ Зелінська, НВ Маматова
2002
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИСУ РЕКЛАМИ
ТГ Добросклонська, ІБ Іванова, Ф Джефкінс, І Імшинецька, ...
РЕКЛАМА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІО Соколова, СА Федорець, ОІ Зелінська, НЛ Коваленко, ЮБ Корнєва, ...
Редакційна рада, 380, 0
Using mass media materials in esp classroom
O Zelinska
ESP TASKS FOR DIGITAL NATIVE GENERATION
V SIMONOK, O ZELINSKA
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20