Novitskaya N.A., Наталія Новицька
Novitskaya N.A., Наталія Новицька
старший викладач кафедри фізичного виховання ПУЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The problems of students’ physical training individualization
NNA Druz V.A., Iermakov S.S., Nosko M.O., Shesterova L.Ye.
Pedagogics,psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2017
58*2017
Проблема органiзацiї фiзичного виховання студентiв вишiв з урахуванням їх iнтересiв, рiвня фiзичної пiдготовленостi та iндивiдуального фiзичного розвитку
НА Новицька
Слобожанський науково-спортивний вiсник, 143, 2015
52015
Организация занятий физическим воспитанием студентов высших учебных заведений с учетом их интересов и индивидуального физического развития
НА Новицкая
32018
The organization of classes by physical education of students of higher educational institutions taking into account their interests and individual physical development
N Novitskaya
Slobozhanskyi herald of science and sport, 79-85, 2015
32015
Проблема організації фізичного виховання студентів вишів з урахуванням їх інтересів, рівня фізичної підготовленості та індивідуального фізичного розвитку
НА Новицька
Слобожанський науково-спортивний вісник, 143-147, 2015
32015
Вплив процесу фізичного виховання на фізичний розвиток, функціональний стан студенток 1-4 курсів спеціалізації фітнес
НА Новицька
12019
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК, ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ СТАН СТУДЕНТОК 1-4 КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ФІТНЕС
ІВ Іванов, НА Новицька, ЛА Рубан
Web of Scholar 1 (12), 48-52, 2018
12018
Доступність та неперервність самостійних занять з фізичного виховання впродовж життєдіяльності студентської молоді
ВА Крафт, НА Новицька
2020
Удосконалення організації занять із фізичного виховання студентів вищих освітніх закладів на сучасному етапі реформування освіти
НА Новицька
2019
Дослідження показників фізичної підготовленості студенток вищого навчального закладу, які займаються в секції з черлідингу
НА Новицька, ІВ Іванов
2019
Специфічні особливості процесу формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів
НА Новицька
2019
Рівень фізичного здоров’я та рівень фізичної активності студенток 1‒2 курсу закладу вищої освіти
НА Новицька, ІВ Іванов
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2019
2019
Лікувальне плавання
СВ Сапун, НА Новицька
2018
Йога-як стиль життя
ДВ Гуральчук, НА Новицька
2018
Дослідження сучасної методики спеціально організованої рухової активності з урахуванням інтересу студентів та впровадження її в навчальний процес.
НА Новицька, НО Симоненко
2018
Сучасні методичні підходи для самостійної роботи студентів, які займаються фітнесом
НА Новицька
2018
Сучасні методи формування інтересу студентів до активних занять фізичною культурою
НА Новицька
2018
ЛФК в житті людини
МО Негода
Полтава ПУЕТ, 2016
2016
Problems of improving physical training at this stage of the transformation of the system of physical education
O Aghyppo, G Artemyeva, N Buren, T Dorofeeva, V Druz, ...
Slobozhanskyi herald of science and sport, 5-11, 2016
2016
Problem organization of physical education of university students in accordance with their interests, level of physical fitness and physical development of the individual
N Novitskaya
Slobozhanskyi herald of science and sport, 126-130, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20