Квашнина Людмила Викторовна
Квашнина Людмила Викторовна
ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"
No verified email
TitleCited byYear
Поняття адаптації і адаптованість як інтегральний показник здоров’я
ЛВ Квашніна
Перинатологія та педіатрія 1, 33-36, 2000
422000
Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку та шляхи його корекції
ОМ Лук’янова, ЛВ Квашніна
Перинатологія та педіатрія 1, 3-5, 2004
232004
Нейро-артритическая аномалия конституции, нарушения пуринового обмена и ацетонемический синдром у детей
ЛВ Квашнина, Н Евграфова
Доктор 3, 79-82, 2003
232003
Мікро-та макроелементний гомеостаз і проблеми дисмікроелементозів в дитячому віці
ЛВ Квашніна
Перинатология и педиатрия 3 (35), 91-97, 2008
222008
Інформативність існуючих методів оцінки фізичного розвитку та його гармонічності у дітей
ЮА Маковкіна, ЛВ Квашніна
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 30-33, 2004
182004
Кальций и его значение для растущего организма
ЛВ Квашнина
Doctor. Журнал для практикующих врачей, 68-70, 2003
172003
Иммуномодулирующие эффекты витамина D у детей
ЛВ Квашнина
Здоровье ребенка, 2013
162013
Оценка физического развития ребенка
ЛВ Квашнина
Мистецтво лікування, 69-71, 2006
162006
Своєчасна діагностика здоров'я дітей: оцінка адаптаційних можливостей
ЛВ Квашніна, ЮА Маковкіна
Мистецтво лікування, 28-30, 2005
162005
Методика визначення рівня здоров’я і адаптаційних можливостей дитячого організму
ЛВ Квашніна, МІ Величко
Перинатологія і педіатрія 2, 49-52, 2000
142000
Нові підходи до оцінки стану здоров’я і діагностики ранніх його порушень у дітей шкільного віку
ЛВ Квашніна
ЛВ Квашніна.− К, 2000
142000
Особливості кальцій-фосфорного обміну у здорових дітей в сучасних умовах та оптимізація методів профілактики його порушень
ЛВ Квашніна, ЛІ Апуховська, ВП Родіонов
Перинатологія та педіатрія, 29-32, 2004
122004
Ситуационный анализ системы оказания медицинской помощи детям школьного возраста в Украине
РА Моисеенко, ЛВ Квашнина, ВВ Залеская, ВБ Педан
Перинатология и педиатрия, 10-10, 2009
112009
Аналіз адаптаційних можливостей і фізичної підготовленості дітей середнього та старшого шкільного віку
ІО Калиниченко
Перинатология и педиатрия, 60-65, 2008
112008
Діагностика ранніх порушень екзокринної функції підшлункової залози дітей шкільного віку
НБ Євграфова, ЛВ Квашніна, ВП Родіонов
Перинатол. и педиатрия, 26, 2006
112006
Вегетативная дисфункция у детей: основные направления лечения
ЛВ Квашнина, ЮА Маковкина
Доктор, 53-57, 2003
102003
Медико соціальні проблеми дітей шкільного віку у період адаптації до систематичного навчання та шляхи їх вирішення
РО Моісеєнко, ЛВ Квашніна, ВП Родіонов
Перинатология и педиатрия, 35, 2008
92008
Застосування вітаміну D та його препаратів у сучасній педіатрії
ЛВ Квашніна, ВП Родіонов, ОВ Оніськова
Современная педиатрия 40 (6), 68-71, 2011
82011
Оцінка адаптаційних і функціонально-резервних можливостей організму дітей шкільного віку
ЛВ Квашніна, НС Полька, ІО Калиниченко, ЮА Маковкіна
ЛВ Квашніна, НС Полька, ІО Калиниченко, ЮА Маковкіна.: Методичні …, 2010
82010
Діагностика порушень адаптації у дітей шкільного віку, які постійно мешкають в умовах дії малих доз іонізуючих випромінювань
ЮГ Антипкін, ЛВ Квашніна, МІ Величко
Укр. мед. часопис 15 (1), 57-61, 2000
82000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20