Людмила Перепелиця
Людмила Перепелиця
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет, кафедра ботаніки
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фітогормони деяких базидіоміцетів
ЛО Перепелиця, ВН Генералова, ЛІ Мусатенко
Укр. бот. журн 57 (4), 437-442, 2000
72000
Розподіл іонів важких металів у поверхневих водах і донних відкладах р. Норинь
ММ Бродацький, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження–2015: Збірник наукових праць., 159-161, 2015
32015
Застосування екологічно чистих рістрегулюючих речовин
ЛО Перепелиця, ТІ Ковтун
Вісник ДААУ, 84-89, 2001
3*2001
Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода-донні відклади–Acorus Calamus L.
ММ Бродацький, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження–2016, 84-86, 2016
22016
Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування гливи Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr) Kumm на ріст і розвиток Allium cepa L. та Allium sativum L.
ЛО Перепелиця, ОП Ярош, ОМ Пазюк
Вісник ДААУ, 84-89, 2004
22004
Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування гливи Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr) Kumm на ріст і розвиток Allium cepa L. та Allium sativum L.
ЛО Перепелиця, ЛА Перепелица, ОМ Пазюк, ОН Пазюк, ОП Ярош, ...
Державний агроекологічний університет, 2004
22004
Важкі метали у водних екосистемах Лугинського району
АВ Шинкарчук, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження-2019, 189-191, 2019
2019
Важкі метали прісних водойм Бердичівського та Чуднівського районів
ЛМ Прус, ТД Безпятчук, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження-2019, 174-176, 2019
2019
Комплексна екологічна оцінка вмісту важких металів у водних екосистемах Житомирського району
ВВ Роговченко, СА Паляничка, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження-2019, 179-181, 2019
2019
Формування екологічної компетентності учнів профільних шкіл м. Житомира
СЛ Геля, ЛО Перепелиця
Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: Збірник …, 2018
2018
Оцінка міграційних процесів іонів важких металів у системі вода–донні відклади (на прикладі р. Кам’янка)
ЛО Перепелиця, БА Добровольський
Біологічні дослідження–2018, 366-368, 2018
2018
Профільні класи біологічного спрямування у загальноосвітніх школах, ліцеях та гімназіях м. Житомира
СЛ Геля, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження-2018, 426-429, 2018
2018
Акумуляція іонів важких металів в Acorus calamus L. та Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud
ЛО Перепелиця
Терно-граф, 2017
2017
Розподіл іонів Pb2+ у системі вода–донні відклади–рослини річок Житомирського Полісся
ЛВ Яковчук, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження–2017, 153-155, 2017
2017
Вміст іонів феруму у рослинах природних водойм Житомирського Полісся
ВП Басюк, ЛО Перепелиця, ОО Романенко
Біологічні дослідження–2017, 18-20, 2017
2017
Вміст іонів CD2+ у поверхневих водах малих річок Житомирського Полісся
ММ Бродацький, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження–2017, 111-112, 2017
2017
Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода-донні відклади-Phragmites Australis (cav.) Trin. Ex Steud
ВО Литвинова, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження–2016, 98-100, 2016
2016
Сезонна динаміка вмісту важких металів у вегетативних органах Ceratophyllum Demersum L.
ЛО Якотюк, ЛО Перепелиця
Біологічні дослідження–2016, 109-111, 2016
2016
Розвиток Ceratophyllum demersum L. в умовах забруднення ксенобіотиками водних угідь Житомирщини
ЛО Перепелиця, НІ Корево
Биоразнообразие и устойчивое развитие: материалы ІІІ международнойц научно …, 2014
2014
АКУМУЛЯЦІЯ ІОНІВ КАДМІЮ CERATOPHYLLUM DEMERSUM L. В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ТИСКУ
НВ Кльоц, ЛО Перепелиця
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20