Ольга Зигрій,  Olha Zyhrii
Ольга Зигрій, Olha Zyhrii
доцент, к.е.н., доцент кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський
монографія/РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло [та ін.].–Тернопіль: Крок, 2015
82015
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ІНТЕГРОВАНОМУ БУРЯКОЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
О Зигрій
Тернопіль, 2009
8*2009
Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві
ОВ Зигрій
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04. Тернопіль, 2009, 0
8
Проблеми сталого розвитку сільського господарства України у контексті аграрних трансформацій
О Зигрій, Л Заставнюк
Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 35-38, 2011
6*2011
Перспективи розвитку інтеграційних процесів в бурякоцукровому виробництві в умовах економічної нестабільності
О Зигрій
Інноваційна економіка АПК, 15-18, 2010
62010
Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємств
ОВ Зигрій
Вісник Одеського національного університету. Економіка 21 (1), 105-108, 2016
52016
Організаційні основи розвитку аграрного маркетингу з використанням міжнародного досвіду
О Зигрій
Журнал європейської економіки 10 (2), 196-203, 2011
5*2011
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: теоретичний підхід
О Зигрій
Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. „Економіка України в умовах …, 2014
42014
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід
О Зигрій
Інноваційна економіка, 243-249, 2014
42014
Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
О Зигрій
Актуальні проблеми правознавства, 64-68, 2016
32016
Ефективність використання інтернету при зборі маркетингової інформації
О Зигрій
Економічний аналіз, 158-161, 2011
32011
Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель
О Зигрій
Актуальні проблеми правознавства, 70-74, 2017
22017
Деякі питання щодо впливу мораторію на становлення та розвиток ринку землі в Україні
О Зигрій
Економіка та суспільство, 2017
22017
Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств
О Зигрій
Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економічного аналізу, 208-211, 2013
22013
Європейський підхід до модернізації державної служби України
О Зигрій
URL: http://dspace. tneu. edu. ua/bitstream/316497/2540/1/Європейський …, 0
2
Законодавче забезпечення процесу становлення та функціонування ринку землі в Україні
О Зигрій
Актуальні проблеми правознавства, 117-121, 2019
12019
Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу
О Зигрій, Л Заставнюк
Інноваційна економіка, 128-133., 2015
12015
Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру
О Зигрій
Агросвіт : Науково-практичний журнал, 19-23, 2013
12013
Механізм збуту в системі збутового маркетингу
О Зигрій
Зб. тез доповідей наук.-практ. конф. ЧІПБ ТНЕУ „Актуальні проблеми …, 2010
12010
До питання ефективності виробництва цукрових буряків в інтегрованому бурякоцукровому виробництві
О Зигрій
Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ, С. 11-15, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20