Тетяна Болгар
Тетяна Болгар
Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Банківська система
СА Кузнецова, ТМ Болгар, ЗС Пестовська
Центр учбової літератури, 2014
362014
Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України
ТМ Болгар
ТМ Болгар.–2008.–254 c, 2009
312009
Формування системи банківського нагляду в Україні відповідно принципам Базельського комітету
ТМ Болгар
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр 18 …, 2006
152006
Необходимость учета моральных рисков при оценке уровня финансовой безопасности банков
ТН Болгар
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2008
142008
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
Економічний нобелівський вісник, 50-58, 2014
132014
Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи
ТМ Болгар
ПП Щербатих ОВ, 2013
132013
Розвиток науково-методичних підходів до оцінювання проблемних кредитів банку як складової системи управління ними
ВВ Коваленко, ТМ Болгар
Актуальні проблеми економіки, 185-195, 2013
122013
Мониторинг уровня финансовой безопасности банков-необходимое условие экономической безопасности страны
ТР Болгар
Академічний огляд, 68-72, 2008
112008
Менеджмент ризиків і ресурсів як складова забезпечення фінансової безпеки банківських установ
ТМ Болгар
Вісник Львівської комерційної академії/Львівська комерційна академія.–Львів …, 2007
112007
Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання
ТМ Болгар
Бізнес інформ, 248-255, 2014
102014
Подходы к количественной оценке банковских рисков на основе методики Value-at-Risk (VaR)
ТМ Болгар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
92007
Роль і місце фінансової безпеки банків в комплексі фінансової безпеки держави
ТМ Болгар
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля …, 2007
92007
Проблеми фінансової безпеки вітчизняних банків в умовах ринкової трансформації економіки
ТМ Болгар
Академічний огляд.–Дніпропетровськ: ДУЕП, 51-55, 2007
92007
Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління
ТМ Болгар
Ефективна економіка, 2013
72013
Удосконалення моніторингу банківського кредитного процесу
ТМ Болгар
Академічний огляд, 36-42, 2013
72013
Особенности разработки и необходимость внедрения стандартов" Базель-2" в национальную банковскую систему
ТН Болгар
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
72006
Проблеми процесу прозорості саморозкриття банківської інформації
ТМ Болгар
ДВНЗ УАБС НБУ, 2011
62011
Аналіз доцільності застосування зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави
ТМ Болгар
Вісник Національного банку України, 2013
52013
Сучасний стан і перспективи розвитку депозитної діяльності банків України
ТМ Болгар
Академічний огляд, 34, 2011
52011
Фiнансова безпека банкiв в умовах ринкової трансформацiї економiки України
ТМ Болгар
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20