Тетяна Болгар
Тетяна Болгар
Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
Підтверджена електронна адреса в duan.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківська система
СА Кузнецова, ТМ Болгар, ЗС Пестовська
Центр учбової літератури, 2014
452014
Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України
ТМ Болгар
ТМ Болгар.–2008.–254 c, 2009
452009
Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику
ТМ Болгар
ДУЕП, 2014
202014
Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовах господарювання
ТМ Болгар
Бізнес інформ, 248-255, 2014
172014
Формування системи банківського нагляду в Україні відповідно принципам Базельського комітету
ТМ Болгар
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр …, 2006
152006
Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи
ТМ Болгар
ПП Щербатих ОВ, 2013
142013
Необходимость учета моральных рисков при оценке уровня финансовой безопасности банков
ТН Болгар
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2008
142008
Мониторинг уровня финансовой безопасности банков-необходимое условие экономической безопасности страны
ТР Болгар
Академічний огляд, 68-72, 2008
122008
Роль і місце фінансової безпеки банків в комплексі фінансової безпеки держави
ТМ Болгар
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля …, 2007
122007
Розвиток науково-методичних підходів до оцінювання проблемних кредитів банку як складової системи управління ними
ВВ Коваленко, ТМ Болгар
Актуальні проблеми економіки, 185-195, 2013
112013
Сучасний фінансовий стан банківської системи України
ТМ Болгар
Академічний огляд, 35, 2011
112011
Менеджмент ризиків і ресурсів як складова забезпечення фінансової безпеки банківських установ
ТМ Болгар
Вісник Львівської комерційної академії/Львівська комерційна академія.–Львів …, 2007
112007
Удосконалення моніторингу банківського кредитного процесу
ТМ Болгар
Академічний огляд, 36-42, 2013
102013
Особенности разработки и необходимость внедрения стандартов" Базель-2" в национальную банковскую систему
ТН Болгар
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
102006
Сучасний стан і перспективи розвитку депозитної діяльності банків України
ТМ Болгар
Академічний огляд.-2011 1 (34), 38-43, 2011
92011
Подходы к количественной оценке банковских рисков на основе методики Value-at-Risk (VaR)
ТМ Болгар
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
92007
Проблеми фінансової безпеки вітчизняних банків в умовах ринкової трансформації економіки
ТМ Болгар
Академічний огляд.–Дніпропетровськ: ДУЕП, 51-55, 2007
92007
Кредитний ризик як основна складова системи банківських ризиків та роль проблемних кредитів у їх формуванні
ТМ Болгар
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 23–29-23–29, 2013
82013
Фiнансова безпека банкiв в умовах ринкової трансформацiї економiки України
ТМ Болгар
82009
Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління
ТМ Болгар
Ефективна економіка, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20