Подписаться
Ігор Магновський
Ігор Магновський
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект)
ІЙ Магновський
К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003
1202003
Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість
І Магновський
Право України, 25-29, 2005
312005
Конституційно-правовий статус особи (її громадянські права і свободи)
І Магновський
Право України, 18-22, 2002
212002
Адміністративно-правові засади реалізації права на отримання професійної правничої допомоги в Україні
АВ Боровик, НЗ Деревянко, ОЮ Дрозд, АВ Головач, ВА Дем'янчук, ...
Видавничий дім" Гельветика", 2021
152021
Місто як складова адміністративно-територіального устрою України
ІЙ Магновський
122009
Конституційно-правове регулювання територіального устрою України: історія, сучасність, перспективи
ІЙ Магновський
ступеня д-ра юрид. наук: спец 12.00. 02 «Конституційне право, 0
10
Економічні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина
І Магновський
Право України, 29-34, 2003
92003
Адміністративно-правові засади реалізації кадрової політики в системі правосуддя України
ОЮ ДРОЗД, ВА ДЕМ’ЯНЧУК, ІЙ Магновський, АВ БОРОВИК, ...
Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021
82021
Методи дослідження гарантій прав місцевого самоврядування: проблеми конституційно-правової теорії
В Коток, В Кравченко, О Лукашева, І Магновський, М Марченко, ...
82012
Формування внутрішньодержавного права в умовах інтеграційних правових процесів сучасності
І Магновський
Право України, 118-121, 2005
82005
Міста Київ і Севастополь: особливості конституційно-правового статусу
ІЙ Магновський
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 43-46, 2010
72010
Відображення гарантій прав і свобод людини та громадянина у поглядах М. Драгоманова та М. Ковалевського
ІЙ Магновський
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2002
72002
Тимчасовий доступ до речей та документів: аналіз та проблемні аспекти
ДВ Лісніченко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2018
62018
Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення
ІЙ Магновський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Юридичні …, 2016
62016
Юридичні гарантії–пра вові засоби максимального здійснення прав і сво бод особистості
ІЙ Магновський
Проблеми правознавства та пра воохоронної діяльності, 45-53, 2002
62002
Деякі питання щодо судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні
ІЙ Магновський
Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр, 13-14, 2002
62002
Поняття та завдання адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності приватного нотаріуса за українським законодавством
ЛС Ладіна
Правовий часопис Донбасу, 72-76, 2018
52018
Процесуальні права підозрюваного, обвинуваченого як гарантії їх права на ефективний захист
ТВ Волошанівська
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
5*2018
Етнорегіональна концепція реформування територіального устрою України
ІЙ Магновський
Науковий вісник Нац. академії внутрішніх справ, 106-113, 2011
52011
Адміністративно-територіальний поділ українських земель у період козацького державотворення ХVII-XVIII ст.
ІЙ Магновський
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20