Ейвас Лариса Феліксівна
Ейвас Лариса Феліксівна
Криворізький державний педагогічний університет, к.п.н., заступник декана факультету мистецтв
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The students' brainwork intensification via the computer visualization of study materials
OO Lavrentieva, LF Eivas, IO Zenkovych, AD Uchitel
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
62020
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки …
ЛФ Ейвас
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м.Хмельницький, 2017
42017
З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні: монографія
ЛФ Ейвас
Видавець ФО-П Чернявський ДО, 2016
42016
Система підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні: стан, тенденції, перспективи
ЛФ Ейвас
Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного …, 2015
12015
Деякі аспекти ідентичності особистості вчителя мистецьких дисцилін
ЛФ Ейвас
IDENTITY OF A PERSONALITY AND A GROUP: PSYCHO-PEDAGOGICAL AND SOCIOCULTURAL …, 2014
12014
Книжкове оформлення та ілюстрація в творчій спадщині Т.Г. Шевченка
УІМ Ейвас, Лариса Феліксівна
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура та …, 2020
2020
До проблеми вдосконалення змісту магістерського рівня художньо-педагогічної освіти: історія художніх стилів як навчальна дисципліна
УІМ Ейвас, Лариса Феліксівна
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Мистецька …, 2020
2020
Можливості викладання декоративно-ужиткового мистецтва засобами дистанційних технологій
ЛФ Ейвас, ОІ Пікущий
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. Одеса …, 2020
2020
" АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
SVIN WARSAW
2019
ДЕКОРАТИВНО-ЖИВОПИСНІ ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНОЇ КАРТИНИ В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕР’ЄРАХ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
Л Ейвас
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2019
2019
Досвід упровадження принципів академічної доброчесності у Криворізькому державному педагогічному університеті
ЛФ Ейвас
Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе …, 2019
2019
Навчання декоративно-прикладному мистецтву в радянській загальноосвітній школі другої половини ХХ ст.
ЛФ Ейвас
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
2019
Визначення національних форм вітчизняного декоративно-прикладного мистецтва: науковці кінця ХІХ–початку ХХ століть про український орнамент
ІМ Удріс, ЛФ Ейвас
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
Этногенетическое влияние народного искусства на формирование материальной культуры современной Украины
ЛФ Эйвас
Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends : materials …, 2018
2018
З’ясування понять «декоративно-прикладне мистецтво» та «етнічний дизайн».
ЛФ Ейвас
Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів …, 2017
2017
Теорія та історія підготовки вчителів образотворчого мистецтва, ДПМ та дизайну в Україні: методичні рекомендації до спецкурсу
ЛФ Ейвас
Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. – 30 с., 2016
2016
Освітні траєкторії вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні на початку ХХІ століття
ЛФ Ейвас
Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические …, 2016
2016
Художньо-педагогічна компетентність як проблема сучасної підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва
ЛФ Ейвас
Актуальные научные исследования в современном мире : материалы XVII междунар …, 2016
2016
Етапи розвитку системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва в Україні
ЛФ Ейвас
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції [«Розвиток промисловості …, 2016
2016
Тенденції розвитку системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва в Україні
ЛФ Ейвас
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Управління якістю …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20