Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут права
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
НазваПосиланняРік
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення)
ВІ Антипов
Вінниця: ДП ДКФ, 2006
802006
Кримінальне право України: Загальна частина:[підруч. для студ. вищ. навч. закл.]
ЮВ Александров, ВА Клименко
К.: МАУП, 5, 2004
392004
Обставини, які виключають застосування кримінального покарання: монографія
ВВ Антипов, ВІ Антипов
К.: Атіка, 50, 2004
212004
Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей
НС Акімова, НВ Новицька
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
202007
Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України
ЛЛ Тарангул, ДМ Серебрянський, НВ Новицька
Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2011
152011
Коментар до ст. 242 КК України
ВІ Антипов
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України/За ред. СС …, 2002
152002
Теоретичні аспекти понять дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість
НВ Новицька
Актуальні проблеми економіки, 286-290, 2012
102012
Збір за забруднення навколишнього природного середовища: дослідження семантики терміну, аналіз економічної дієвості
ДМ Серебрянський, НВ Новицька
Ірпінь, 2009
92009
Обставини, що виключають можливість застосування певних видів покарань
ВВ Антипов
«Кримінальне право та кримінологія, 2005
92005
Щодо основних принципів визначення видів та розмірів покарань за Кримінальним кодексом України
ВІ Антипов
Новий кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення …, 2002
92002
Криміналістичні проблеми розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення
ТО Мудряк
Порівняльно-аналітичне право, 279-281, 2014
82014
Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій
НВ Новицька
Економіка та держава, 96-99, 2011
72011
Титан высокой чистоты. Перспективы применения и получения
МЛ Коцарь, ВВ Антипов, СГ Ахтонов, ЯЯ Варкентин, АГ Зиганшин, ...
Титан, 34-38, 2009
72009
Облік у зарубіжних країнах
ІА Краївська, НВ Новицька
конспект лекцій.–Харків: ХНАМГ, 2009
72009
Міжнародне співробітництво щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів
Т Мудряк, Н Потомська
Юридичний вісник, 211-216, 2014
62014
Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
ТО Мудряк
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2012
62012
Причини і наслідки реформування екологічного податку в Україні
НВ Новицька
Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2011
62011
Квантифікація податкового та фіскального ризиків
СВ Онишко, КІ Швабій, НВ Новицька
Економіка і прогнозування, 32-42, 2007
62007
Методологія відбору платників податків для документальних перевірок з використанням методів багатовимірного статистич ного аналізу
ОВ Афонін, СВ Онишко, КІ Швабій, НВ Новицька
Фінансові ризики, 40, 2005
62005
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України
ЮВ Александров, ПП Андрушко, ВІ Антипов
К.: АСК, 2005
62005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20