Подписаться
Павленко І.І.
Павленко І.І.
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Промислові роботи: основи розрахунку та проектування
ІІ Павленко
Кіровоград: КНТУ, 2007
772007
Міжнародна торгівля та інвестиції: навч. посіб.
ІІ Павленко, ОВ Варяниченко, НА Навроцька
К.: Центр учбової літератури, 2012
502012
Роботизовані технологічні комплекси: Навчальний посібник
ІІ Павленко, ВА Мажара
Кіровоград: КНТУ, 2010
27*2010
Структура промислових роботів
ІІ Павленко
Кіровоград: КІСМ, 1998
201998
Вокальні ансамблі сучасного побутування (жанрові особливості)
І Павленко
Народознавчі зошити, 722-722, 2013
132013
Рухові характеристики верстатів з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ІА Валявський
КНТУ, 2008
102008
Конструктивна та силова структура захватних пристроїв промислових роботів
ІІ Павленко, МО Годунко
КНТУ, 2006
102006
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC PLAN OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND …
ІІ Павленко, ВА Гонтюк
8*
Показники оцінки якості захватних пристроїв промислових роботів/Павленко ІІ, Годунко МО
ІІ Павленко
Збірник наукових праць КНТУ «Техніка в сільськогосподарському виробництві …, 2007
72007
Аналіз впливу конструктивних параметрів МПК на рух платформи під кутом
ІІ Павленко, ДВ Вахніченко, МО Годунко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
62011
Дослідження впливу конструктивних параметрів механізму паралельної структури на функціональні можливості верстата з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ІА Валявський
КНТУ, 2008
62008
Вдосконалення системи комплексної оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти
ІІ Павленко, ОВ Трифонова
Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 71, 2005
62005
Реструктуризація вугільної промисловості: світові тенденції та вітчизняні реалії
ІІ Павленко, ІП Тимченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
52014
Компютерний аналіз кінематичних схем промислових роботів
ІІ Павленко, ТГ Сабірзянов, ПВ Попруга
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 212-215, 2012
52012
Експериментальне дослідження силового навантаження МПС
ІІ Павленко, ДВ Вахніченко, ВМ Кропівний
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2014
32014
Загальна методика розрахунку та проектування конструкцій захватних пристроїв промислових роботів
ІІ Павленко, МО Годунко, ІД Кіріченко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
32013
Аналіз робочого простору верстата з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ДВ Вахніченко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
32012
Оцінка рухових можливостей гексаподу в напрямку, перпендикулярному до осі його симетрії
ІІ Павленко, ІА Валявський
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2009
32009
Аналіз впливу характеристик захватних пристроїв промислових роботів на силові їх навантаження
ІІ Павленко, МО Годунко
КНТУ, 2008
32008
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств хімічної промисловості
ІІ Павленко
Держава та регіони.–Запоріжжя: КПУ, 88, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20