Людмила Сергіївна Селіверстова
Людмила Сергіївна Селіверстова
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація інноваційної діяльності/Волков ОІ, Денисенко МП, Гречан АП–[3-є вид.]
ОІ Волков
К.: Центр учбової літератури, 2007
236*2007
Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
229*2007
Інноваційні процеси в змішаній економіці:[моногр.]
СЛС ФедоренкоВГ, ДенисенкоМП, Грищенко ІМт
К.: ІПК ДСЗУ, 2008
184*2008
Аналіз фінансової звітності: навч. посіб
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк–К.: Цетр учбової літератури, 2012
62*2012
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
61*2008
Шляхи формування ефективної стратегії підприємства
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 133-136, 2008
502008
Економiка й органiзацiя iнновацiйної дiяльностi: Пiдручник та iн.; Пiд ред. проф. ОI Волкова, проф. МП Денисенка.
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан, ЛС Селіверстова
322004
Iнновацiйний розвиток промисловостi України та iн./Пiд ред. ОI Волкова, МП Денисенка
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
29*2006
Finance of corporations: the monograph
LS Seliverstova
K.: KNTEU, 2013
24*2013
Аналіз фінансової звітності: навчальний посібник
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
Київ: Центр навчальної літератури, 2012
232012
Аналіз фінансової звітності.: навч. посібник
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
К.: Центр навчальної літератури 268, 2012
232012
Провайдинг інновацій: підручник
СЛС Денисенко, МП
Денисенко МП–К.: Видавничій дім «Професіонал, 2008
212008
Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 309-314, 2015
15*2015
Розвиток методичних засад рейтингової оцінки інвестиційної привабливості акціонерних підприємств
ТЛ Малова, ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 20, 2003
152003
Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів
ВС Кудлай, ЛС Селіверстова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 49-64, 2013
14*2013
Особливості розвитку фінансового ринку України
ЛС Селіверстова, ІП Адаменко
Інвестиції: практика та досвід, 13-17, 2018
132018
Управління грошовими потоками підприємства
ЛС Селіверстова
Економіка та держава, 20-22, 2015
122015
Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 84-90, 2013
92013
Вдосконалення системи корпоративного управління (на прикладі підприємств легкої промисловості)
ЛС Селіверстова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01–" Економіка, організація і …, 2005
72005
Current trends in insurance market in Ukraine
LS Seliverstova
Науковий вісник Полісся, 63-69, 2017
6*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20