Подписаться
Людмила Сергіївна Морозова (Селіверстова)
Людмила Сергіївна Морозова (Селіверстова)
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація інноваційної діяльності/Волков ОІ, Денисенко МП, Гречан АП–[3-є вид.]
ОІ Волков
К.: Центр учбової літератури, 2007
258*2007
Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
251*2007
Інноваційні процеси в змішаній економіці:[моногр.]
СЛС ФедоренкоВГ, ДенисенкоМП, Грищенко ІМт
К.: ІПК ДСЗУ, 2008
217*2008
Аналіз фінансової звітності: навч. посіб
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
К.: Центр учбової літератури, 2012
136*2012
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
72*2008
Шляхи формування ефективної стратегії підприємства
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 133-136, 2008
612008
Фінанси корпорацій: монографія
ЛС Селіверстова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 320, 2013
38*2013
Iнновацiйний розвиток промисловостi України та iн./Пiд ред. ОI Волкова, МП Денисенка
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
35*2006
Особливості розвитку фінансового ринку України
ЛС Селіверстова, ІП Адаменко
Інвестиції: практика та досвід, 13-17, 2018
26*2018
Formation of the information economy: Organizational and financial aspects
N Vdovenko, J Deriy, L Seliverstova, P Kurmaiev
International Journal of Supply Chain Management 8 (4), 956-961, 2019
252019
Провайдинг інновацій: підручник
СЛС Денисенко, МП
Денисенко МП–К.: Видавничій дім «Професіонал, 2008
212008
Розвиток методичних засад рейтингової оцінки інвестиційної привабливості акціонерних підприємств
ТЛ Малова, ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 20, 2003
182003
Управління грошовими потоками підприємства
ЛС Селіверстова
Економіка та держава, 20-22, 2015
162015
Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів
ВС Кудлай, ЛС Селіверстова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 49-64, 2013
16*2013
Integrated Model of the Higher Education Financing Under the Quadruple Helix Concept
N Kholiavko, A Zhavoronok, K Shaposhnykov, D Krylov, L Morozova, ...
International Journal of Computer Science and Network Security, 2021
122021
Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 309-314, 2015
112015
Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 84-90, 2013
102013
Trends in the development of the ukrainian insurance market
L Seliverstova
Товари і ринки, 135–144-135–144, 2018
92018
Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу
ЛС Селіверстова, НВ Лосовська
Економіка та держава, 13-16, 2019
82019
Комплексний підхід до визначення інвестиційної привабливості акціонерного підприємства
ТЛ Малова, ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 14-19, 2006
82006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20