Людмила Сергіївна Селіверстова
Людмила Сергіївна Селіверстова
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Економіка та організація інноваційної діяльності/Волков ОІ, Денисенко МП, Гречан АП–[3-є вид.]
ОІ Волков
К.: Центр учбової літератури, 2007
227*2007
Економiка i органiзацiя iнновацiйної дiяльностi
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
221*2007
Інноваційні процеси в змішаній економіці:[моногр.]
СЛС ФедоренкоВГ, ДенисенкоМП, Грищенко ІМт
К.: ІПК ДСЗУ, 2008
186*2008
Аналіз фінансової звітності: навч. посіб
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк–К.: Цетр учбової літератури, 2012
74*2012
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
55*2008
Шляхи формування ефективної стратегії підприємства
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 133-136, 2008
492008
Iнновацiйний розвиток промисловостi України та iн./Пiд ред. ОI Волкова, МП Денисенка.
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
36*2006
Економiка й органiзацiя iнновацiйної дiяльностi: Пiдручник та iн.; Пiд ред. проф. ОI Волкова, проф. МП Денисенка.
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан, ЛС Селіверстова
272004
Finance of corporations: the monograph
LS Seliverstova
K.: KNTEU, 2013
23*2013
Провайдинг інновацій: підручник
СЛС Денисенко, МП
Денисенко МП–К.: Видавничій дім «Професіонал, 2008
192008
Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів
ВС Кудлай, ЛС Селіверстова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 49-64, 2013
14*2013
Розвиток методичних засад рейтингової оцінки інвестиційної привабливості акціонерних підприємств
ТЛ Малова, ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 20, 2003
142003
Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 309-314, 2015
10*2015
Особливості розвитку фінансового ринку України
ЛС Селіверстова, ІП Адаменко
Інвестиції: практика та досвід, 13-17, 2018
72018
Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 84-90, 2013
72013
Вдосконалення системи корпоративного управління (на прикладі підприємств легкої промисловості)
ЛС Селіверстова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01–" Економіка, організація і …, 2005
72005
Управління грошовими потоками підприємства
ЛС Селіверстова
Економіка та держава, 20-22, 2015
62015
Місце і роль фінансів корпорацій у фінансовій системі України
ЛС Селіверстова
Інвестиції: практика та досвід, 27-31, 2011
6*2011
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ОО Паливода, ОС Селіверстова
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 185-191, 2017
42017
Особливості сучасного стратегічного управління підприємством
ЛС Селіверстова, ОМ Єрмакова
Формування ринкових відносин в Україні, 47-49, 2016
4*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20