Людмила Сергіївна Морозова (Селіверстова)
Людмила Сергіївна Морозова (Селіверстова)
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація інноваційної діяльності/Волков ОІ, Денисенко МП, Гречан АП–[3-є вид.]
ОІ Волков
К.: Центр учбової літератури, 2007
244*2007
Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
237*2007
Інноваційні процеси в змішаній економіці:[моногр.]
СЛС ФедоренкоВГ, ДенисенкоМП, Грищенко ІМт
К.: ІПК ДСЗУ, 2008
196*2008
Аналіз фінансової звітності: навч. посіб
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
К.: Центр учбової літератури, 2012
89*2012
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
69*2008
Шляхи формування ефективної стратегії підприємства
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 133-136, 2008
592008
Економiка й органiзацiя iнновацiйної дiяльностi: Пiдручник та iн.; Пiд ред. проф. ОI Волкова, проф. МП Денисенка.
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан, ЛС Селіверстова
352004
Iнновацiйний розвиток промисловостi України та iн./Пiд ред. ОI Волкова, МП Денисенка
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
32*2006
Finance of corporations: the monograph
LS Seliverstova
K.: KNTEU, 2013
28*2013
Аналіз фінансової звітності: навчальний посібник
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
Київ: Центр навчальної літератури, 2012
232012
Провайдинг інновацій: підручник
СЛС Денисенко, МП
Денисенко МП–К.: Видавничій дім «Професіонал, 2008
222008
Особливості розвитку фінансового ринку України
ЛС Селіверстова, ІП Адаменко
Інвестиції: практика та досвід, 13-17, 2018
20*2018
Formation of the information economy: Organizational and financial aspects
N Vdovenko, J Deriy, L Seliverstova, P Kurmaiev
International Journal of Supply Chain Management 8 (4), 956-961, 2019
192019
Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів
ВС Кудлай, ЛС Селіверстова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 49-64, 2013
18*2013
Розвиток методичних засад рейтингової оцінки інвестиційної привабливості акціонерних підприємств
ТЛ Малова, ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 20, 2003
182003
Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 309-314, 2015
16*2015
Управління грошовими потоками підприємства
ЛС Селіверстова
Економіка та держава, 20-22, 2015
122015
Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 84-90, 2013
92013
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А Бланк, В Шевчук, А Гойко
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2006
72006
Вдосконалення системи корпоративного управління (на прикладі підприємств легкої промисловості)
ЛС Селіверстова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01–" Економіка, організація і …, 2005
72005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20