Людмила Сергіївна Морозова (Селіверстова)
Людмила Сергіївна Морозова (Селіверстова)
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація інноваційної діяльності/Волков ОІ, Денисенко МП, Гречан АП–[3-є вид.]
ОІ Волков
К.: Центр учбової літератури, 2007
244*2007
Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
240*2007
Інноваційні процеси в змішаній економіці:[моногр.]
СЛС ФедоренкоВГ, ДенисенкоМП, Грищенко ІМт
К.: ІПК ДСЗУ, 2008
199*2008
Аналіз фінансової звітності: навч. посіб
ТМ Тігова, ЛС Селіверстова, ТБ Процюк
К.: Центр учбової літератури, 2012
127*2012
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
71*2008
Шляхи формування ефективної стратегії підприємства
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 133-136, 2008
592008
Фінанси корпорацій: монографія
ЛС Селіверстова
Київ: КНТЕУ, 2013
33*2013
Iнновацiйний розвиток промисловостi України та iн./Пiд ред. ОI Волкова, МП Денисенка
ОI Волков, МП Денисенко, АП Гречан
30*2006
Особливості розвитку фінансового ринку України
ЛС Селіверстова, ІП Адаменко
Інвестиції: практика та досвід, 13-17, 2018
24*2018
Formation of the information economy: Organizational and financial aspects
N Vdovenko, J Deriy, L Seliverstova, P Kurmaiev
International Journal of Supply Chain Management 8 (4), 956-961, 2019
212019
Провайдинг інновацій: підручник
СЛС Денисенко, МП
Денисенко МП–К.: Видавничій дім «Професіонал, 2008
202008
Розвиток методичних засад рейтингової оцінки інвестиційної привабливості акціонерних підприємств
ТЛ Малова, ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 20, 2003
182003
Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 309-314, 2015
16*2015
Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів
ВС Кудлай, ЛС Селіверстова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 49-64, 2013
16*2013
Управління грошовими потоками підприємства
ЛС Селіверстова
Економіка та держава, 20-22, 2015
142015
Trends in the development of the ukrainian insurance market
L Seliverstova
Товари і ринки, 135–144-135–144, 2018
102018
Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України
ЛС Селіверстова
Актуальні проблеми економіки, 84-90, 2013
92013
Особливості формування архітектоніки фінансової системи
ОС Бондаренко, ЛС Селіверстова, ІП Адаменко
Бизнес Информ, 2017
7*2017
Current trends in insurance market in Ukraine
LS Seliverstova
Науковий вісник Полісся 1 (2 (10)), 63-69, 2017
72017
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ОО Паливода, ОС Селіверстова
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 185-191, 2017
72017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20