Підписатись
Alexandra M. Kuchvara, О.М. Кучвара
Alexandra M. Kuchvara, О.М. Кучвара
Тернопільський державний медичний університет, асистент кафедри медичної інформатики
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
On conditions of asymptotic stability in SIR-models of mathematical epidemiology
VP Martsenyuk, IY Andrushchak, AM Kuchvara
Journal of Automation and Information Sciences 43 (12), 2011
82011
Інформаційно-статистичний підхід до моделювання розповсюдження інфекційного захворювання на прикладі епідемії ГРЗ в період жовтень-листопад 2009 року в Тернопільській області.
ОМК В.П. Марценюк, Н.В. Цяпа, М.О. Кашуба
Інфекційні хвороби., с. 50-59, 2009
62009
Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування
АВ Семенець, ДВ Вакуленко, ВП Марценюк, НО Кравець, ...
Медична освіта, 172-177, 2018
52018
Decision support system for medical system research
VP Martsenyuk, IY Andrushchak, NM Gandzyuk, NY Klymuk, ...
XX International Conference PDMU-2012 Problems of Decision Making under …, 2012
52012
LMS Moodle capabilities for preparation of educational materials for chemical and pharmaceutical courses
AV Semenets, DV Vakulenko, VP Martsenyuk, NO Kravets, AS Sverstyuk, ...
Ternopil State Medical University, 2018
42018
Об условиях асимптотической устойчивости в SIR моделях математической епидемиологии.
ИЕА В.П. Марценюк, А.М.Кучвара
Проблемы управления и информатики., с. 125-133, 2011
42011
Застосування пакету r для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних біосенсорних системах
ВП Марценюк, АС Сверстюк, ОМ Кучвара, НВ Козодій, ГП Шмигер
32019
Застосування методів часового аналізу при діагностиці серцево-судинної системи
ІБ Березовська, АС Сверстюк, НЯ Климук, ОМ Кучвара, ЛО Вакуленко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
22018
Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів Physionet для проведення розрахунку показників спектрального аналізу електрокардіограм
АС Сверстюк, ДВ Вакуленко, ОМ Кучвара, ЮВ Кравчик
Хмельницький національний університет, 2018
22018
ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ РЕСУРСІВ БІОСИГНАЛІВ PHYSIONET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА ДАНИМИ ЕКГ (ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ) В НАВЧАННІ …
DV Vakulenko, SN Vadzyuk, AV Semenets, AS Sverstyuk, OM Kuchvara, ...
Медична інформатика та інженерія, 2017
22017
Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи
ДВ Вакуленко, НО Кравець, АС Сверстюк, АВ Семенець, НЯ Климук, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 154-158, 2017
22017
Задача оптимального керування стадією відпалу полімеразно-ланцюгової реакції
ВП Марценюк, АС Сверстюк, ОМ Кучвара
Клиническая информатика и телемедицина, 26-30, 2015
22015
UML-моделювання системи прийняття рішень в медичних наукових дослідженнях
ВП Марценюк, ІЄ Андрущак, ОМ Кучвара
Медична інформатика та інженерія, 27–34-27–34, 2015
22015
Програмне середовище епідеміологічних системних досліджень
ВП Марценюк, ОМ Кучвара
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
22014
Проблеми системного аналізу і прийняття рішень в медико-біологічних дослідженнях
ВП Марценюк, ІЄ Андрущак, АС Сверстюк, А Багрій-ЗаяцьО, ...
Глушковські читання. Матеріали конференції до 90-річчя з Дня народження …, 2013
2*2013
Модели популяционной динамики в задачах математической эпидемиологии острых респираторных заболеваний.
АМК А.Г.Наконечний, В.П. Марценюк
Кибернетика и вычислительная техника. 159, с. 45-64, 2010
22010
On map and statistical data driven decision making in healthcare organization
V Martsenyuk, O Martsenyuk, O Kuchvara, T Gancarczyk, K Warwas
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 18 (2.2), 331-338, 2018
12018
On the usage of the EMR MIS for the Medical Informatics course studying
AV Semenets, VP Martsenyuk, DV Vakulenko, NO Kravets, AS Sverstiuk, ...
Ternopil State Medical University, 2016
12016
Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу Медична інформатика”
АВ Семенець, ВП Марценюк, ДВ Вакуленко, НО Кравець, ...
Медична освіта, 94-100, 2016
12016
Про стійкість у моделях математичної епідеміології на основі функцій Ляпунова-Вольтера
ОМ Кучвара
Штучний інтелект., с. 25-34, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20