Oleh Fitkalo / Олег Фітькало
Oleh Fitkalo / Олег Фітькало
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ph.D. / Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО,
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Токсичне ураження зорових нервів внаслідок тривалого прийому левоміцетину на тлі наркотичної залежності від кодтерпіну
IЯ Новицький, НЯ Якимів, ОМ Єрохова, ОО Король, МI Новицький, ...
Офтальмологічний журнал, 43-45, 2012
92012
Інноваційні методи впровадження результатів наукової діяльності в практичну медицину (методичні рекомендації)
ВВ Чоп’як, ТГ Гутор, АВ Фітькало
Чоп’як ВВ Гутор, ТГ, Фітькало АВ–Київ, 2015
42015
Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuYa, Yakymiv NYa, Fit'kalo OS
RM Onysko
The method of simulation the physical opioid dependence of rats. Ukraine …, 2013
42013
Ya., Yakymіv, N. Ya., & Fіtkalo, OS (patentee)(2013) Patent № 76564 Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv [Patent № 76564 Method simulation of …
RM Onysko, YV Paltov, VB Fіk, ІV Vіlkhova, Y Kryvko
Biuleten, 1, 0
4
Ultrastructural Changes in the Vessels of Hemomicrocirculatory Bed of the Iliac Lymph Nodes of White Rats in the Durable Action of the Opioid Nalbuphine
O Valko, A Holovatsky
Galician medical journal 25 (1), 2018
32018
Ukraine
RM Onisco, YV Paltov, VB Fik, OS Fitkalo
Patent, 2013
32013
винахідники; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, патентовласник
РМ Онисько, ЄВ Пальтов, ВБ Фік, ІВ Вільхова, ЮЯ Кривко, НЯ Якимів, ...
Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів. Патент України, 2013
32013
Мікроструктура ясен в нормі та на ранніх стадіях розвитку інсулінозалежного цукрового діабету
ІО Онисько, ОС Фітькало, РМ Онисько, ЄВ Пальтов
Новини стоматології, 51-54, 2012
32012
Ya., Yakymiv, N. Ya., & Fitkalo, OS (patentee)(2013) Patent 76564 U Ukrayina, MPK F 61 K 31/00 Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv [Patent 76564 U …
RM Onysko, YV Paltov, VB Fik, IV Vilkhova, Y Kryvko
Biuleten, 0
3
Ukraine
YV Paltov, VB Fik, O Vilchova IV, F RM, KYY OS
Patent, 2013
22013
Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuIa, Yakymiv NIa, Fitkalo OS, vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk
RM Onysko
Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv. Patent Ukrainy, 2013
22013
Моніторинг поширеності розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин серед населення м. Львова та Львівської області
ОС Фітькало
Медична освіта, 105-108, 2013
22013
inventor; Lviv National Medical University, assignee.[Method of simulation of physical opioid dependence in rats]
RM Onysko, YV Paltov, VB Fik, IV Vilkhova, YY Kryvko, NY Yakymiv, ...
Ukrainian patent UA 76564, 2012
22012
Прогнозування стійкості ремісій у хворих, залежних від опіоїдів, на різних стадіях протирецидивного лікування
ОС Фітькало
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 18-23, 2010
22010
Медико-психологічна допомога хворому госпісу
ЄЙ Москвяк, ОС Фітькало, ІЙ Влох
Гігієнічні проблеми сучасного суспільства, 102-103, 2001
22001
KryvkoYuYa. Inventors; DanyloHalytskyiLviv National Medical University, patent holder. Method for the simulation of chronic effect of opioids. Ukrainian patent. UA 76565.2013 …
EV Paltov, VB Fik, IV Vilchova, RM Onysko, OS Fitkalo
Int. Cl. G09B 23, 0
2
76565 Ukraina
P No
Sposib modeliuvannia khronichnoho opioidnoho vplyvu ̸Ye. V. Paltov, VB Fik …, 0
2
Halytskoho (patentee)(2012) Patent Ukrainy № 76564 U Ukraina, MPK A 61 K 31/00 Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv [U Ukraina, MPK А 61 K 31/00 …
L natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla
Biuleten, 1, 0
2
Хронічний гепатит С як наслідок наркоманії
ОС Фітькало, ТВ Покровська
Гепатологія, 51-57, 2016
12016
Морфологические изменения в дентине зубов крыс в условиях повышенного содержания свинца
ВФ Куцевляк, НИ Горголь, НП Бобровская
Вестник стоматологии, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20