Lozova Olga / Лозова Ольга Миколаївна
Lozova Olga / Лозова Ольга Миколаївна
Borys Grinchenko Kyiv University, доктор психологічний наук, професор
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психосемантика етнічної свідомості
ОМ Лозова
К.: Освіта України 4, 2007
51*2007
Методологія психосемантичних досліджень етносу: монографія
ОМ Лозова
К.: Слово, 2011
352011
Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови: Навчально-методичний посібник / Лозова О.М.– К.: .– Гриф МОН України
ОМ Лозова
http://elibrary.kubg.edu.ua/5468/, 108, 2011
242011
Ментальность города и села как объект психосемантического исследования : к постановке проблемы
ОН Лозовая
Журнал практикующего психолога, 130-141, 2009
152009
Психосемантична структура етнічної свідомості
ОМ Лозова
ступеня док. психол. наук: спец. 19.00. 01 “Загальна психологія, історія …, 2008
132008
Психосемантика етнічної свідомості: проблеми й тенденції розвитку
ОМ Лозова
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО, 162-168, 2006
92006
Диференціація навчання за системою рейтингу
ЄП Верещак, ОМ Лозова
Педагогіка і психологія, 112-120, 1996
81996
МІФ ЯК ПЕРВИННА МЕТАМОВА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ
ОМ Лозова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр …, 2010
62010
Психосемантична структура етнічної свідомості: дис.… д-ра психол. наук: спец. 19.00. 01–Загальна психологія, історія психології/Лозова ОМ; Ін-т психології ім
ОМ Лозова
ГС Костюка АПН України, 2008
62008
Семантика провідних екзистенціальних цінностей у сучасній свідомості
ОМ Лозова
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Психологія …, 2007
6*2007
Основи психосемантичних досліджень етнічної свідомості: навч.-метод. посіб.
ОМ Лозова
Мелітополь: Видавничий будинок ММД 62, 60-61, 2007
52007
Ідилічний топос та етос української ментальності
ОМ Лозова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2006
4*2006
Візуальна семантика картини світу східних слов’ян
ОМ Лозова
Наукові записки Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України/За ред …, 2006
42006
Суб’єктивна семантика вчинку: віковий аспект
ОМ Лозова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук …, 2006
42006
Компаративна психосемантика наївного реалізму та авангардизму
ОМ Лозова
Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України 26 (3), 13-17, 2005
42005
Информационный тезаурус древнего славянства: опыт психологической реконструкции
ОН Лозовая
Журнал практикующего психолога, С.81–106., 2004
42004
Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі
О Лозова
Освітологія, 164-169, 2016
32016
Контекстний аналіз вживання категорії розвиток у наукових кваліфікаційних працях
ОМ Лозова
ScienceRise, 83-86, 2015
32015
Психосемантичний аспект регіональних ментальностей в Україні
О Лозова
32010
Змістова модель психосемантичної структури етнічної свідомості східних слов’ян
ОМ Лозова
Психолінгвістика, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20