Lozova Olga / Лозова Ольга Миколаївна
Lozova Olga / Лозова Ольга Миколаївна
Borys Grinchenko Kyiv University, доктор психологічний наук, професор
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психосемантика етнічної свідомості
ОМ Лозова
К.: Освіта України 4, 2007
402007
Методологія психосемантичних досліджень етносу: монографія
ОМ Лозова
К.: Слово, 2011
262011
Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови: Навчально-методичний посібник / Лозова О.М.– К.: .– Гриф МОН України
ОМ Лозова
http://elibrary.kubg.edu.ua/5468/, 108, 2011
202011
Психосемантична структура етнічної свідомості
ОМ Лозова
ступеня док. психол. наук: спец. 19.00. 01 “Загальна психологія, історія …, 2008
132008
Ментальность города и села как объект психосемантического исследования : к постановке проблемы
ОН Лозовая
Журнал практикующего психолога, 130-141, 2009
102009
Психосемантика етнічної свідомості: проблеми й тенденції розвитку
ОМ Лозова
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО, 162-168, 2006
72006
Психосемантична структура етнічної свідомості: дис.… д-ра психол. наук: спец. 19.00. 01–Загальна психологія, історія психології/Лозова ОМ; Ін-т психології ім
ОМ Лозова
ГС Костюка АПН України, 2008
62008
Диференціація навчання за системою рейтингу
ЄП Верещак, ОМ Лозова
Педагогіка і психологія, 112-120, 1996
61996
Психосемантика етнiчної свiдомостi
ОМ Лозова
52007
МІФ ЯК ПЕРВИННА МЕТАМОВА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ
ОМ Лозова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр …, 2010
42010
Семантика провідних екзистенціальних цінностей у сучасній свідомості
ОМ Лозова
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. ВН Каразіна. Психологія.–2007.–Вип 37 …, 0
4
Ідилічний топос та етос української ментальності
ОМ Лозова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
4
Освітні інновації у підготовці практичного психолога на компетентнісній основі
О Лозова
Освітологія, 164-169, 2016
32016
Психосемантичний аспект регіональних ментальностей в Україні
О Лозова
32010
Візуальна семантика картини світу східних слов’ян
ОМ Лозова
Наукові записки Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України/За ред …, 2006
32006
Суб’єктивна семантика вчинку: віковий аспект
ОМ Лозова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук …, 2006
32006
ПСИХОСЕМАНТИКА ТЕКСТУ: КРОСКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД.
ОМ Лозова
Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г …, 2006
32006
Информационный тезаурус древнего славянства: опыт психологической реконструкции
ОН Лозовая
Журнал практикующего психолога, С.81–106., 2004
32004
Контекстний аналіз вживання категорії розвиток у наукових кваліфікаційних працях
ОМ Лозова
ScienceRise, 83-86, 2015
22015
Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення
ОМ Лозова
Актуальні проблеми: Етнічна психологія. Історична психологія …, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20