Ганна Дорошенко
Ганна Дорошенко
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Формування стратегії управління валютними ризиками підприємств
ГО Дорошенко
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 10-12, 2013
32013
Сучасні тенденції руху іноземного капіталу у банківському секторі України
Г Дорошенко
Економічний аналіз, 32-35, 2013
32013
Механізми мінімізації ризиків при сек’юритизації банківських активів
ГО Дорошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
22013
Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком
ГО Дорошенко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 157-162, 2013
22013
Банковский сектор Украины: реалии, тенденции, перспективы
АА Дорошенко
Бізнес Інформ, 232-236, 2014
12014
Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки
ВВ Глущенко, ОВ Носова, ОС Маковоз, СО Ткаченко, ЛМ Жукова, ...
ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
12013
Можливості і обмеження застосування теорій конкуренції у визначенні конкурентоспроможності регіону
ГО Дорошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Інноваційно-орієнтована стратегія як шлях до підвищення вартості акціонерного товариства
ГО Дорошенко
Вісник ХНАУ ім. Докучаєва. Серія "Економічні науки", С. 81-91., 2018
2018
Бюджетування грошових потоків як елемент механізму оцінки вартості акціонерних товариств
ГО Дорошенко
Економічний простір: Збірник наукових праць, С.121-129., 2018
2018
R&D проекти як спосіб провадження інноваційної діяльності на підприємстві
ГО Дорошенко
Ефективна економіка, 2018
2018
Образовательные риски: суть и подходы к решению
ИЛ Ануфриева, ВВ Астахов, ВИ Астахова, ЕВ Астахова, ЕВ Астахова, ...
Народная украинская академия, 2018
2018
Програма виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій»: навчально-методичний посібник
ГО Дорошенко, ОО Крикун, ГП Рекун
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2017
2017
Програма стажування з фаху (переддипломної практики) для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій»
ГО Дорошенко, ОО Крикун, ГП Рекун
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2017
2017
Зміна основних засад організації банківського нагляду в Україні
ГО Дорошенко
2015
Санація та реструктуризація: порівняльна характеристика
ГО Дорошенко, ДО Лозова
2015
Основні засади оцінки фінансової стійкості підприємства в антикризовому управлінні
ГО Дорошенко, ТС Голубкова
2015
Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні
ГО Дорошенко, ІМ Абрамова
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 214-221, 2015
2015
Фінансовий лізинг в Україні: сутність та основні переваги
ГО Дорошенко, АО Лозова
2015
Banking Sector of Ukraine&58; Realities, Tendencies, Prospects
HO Doroshenko
Business Inform 2015 (1), 232-236, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20