Щоб редагувати профіль, увійдіть в обліковий запис anyadoroshenkonew@gmail.com.
Ганна Дорошенко
Ганна Дорошенко
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
НазваПосиланняРік
Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
42016
Сучасні тенденції руху іноземного капіталу у банківському секторі України
Г Дорошенко
Економічний аналіз, 32-35, 2013
42013
Формування стратегії управління валютними ризиками підприємств
ГО Дорошенко
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 10-12, 2013
32013
Механізми мінімізації ризиків при сек’юритизації банківських активів
ГО Дорошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
22013
Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком
ГО Дорошенко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 157-162, 2013
22013
Інституційна трансформація банківської системи в умовах переходу до ринкової економіки
АА ГРИЦЕНКО, СА ЦИГАНОВ, ГО ДОРОШЕНКО
22007
Банковский сектор Украины: реалии, тенденции, перспективы
АА Дорошенко
Бізнес Інформ, 232-236, 2014
12014
Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки
ВВ Глущенко, ОВ Носова, ОС Маковоз, СО Ткаченко, ЛМ Жукова, ...
ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
12013
Можливості і обмеження застосування теорій конкуренції у визначенні конкурентоспроможності регіону
ГО Дорошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Оцінка конкурентоспроможності економічної системи Причорноморського регіону
ГО Дорошенко
Культура народов Причерноморья, 2011
12011
Інноваційно-орієнтована стратегія як шлях до підвищення вартості акціонерного товариства
ГО Дорошенко
Вісник ХНАУ ім. Докучаєва. Серія "Економічні науки", С. 81-91., 2018
2018
Бюджетування грошових потоків як елемент механізму оцінки вартості акціонерних товариств
ГО Дорошенко
Економічний простір: Збірник наукових праць, С.121-129., 2018
2018
R&D проекти як спосіб провадження інноваційної діяльності на підприємстві
ГО Дорошенко
Ефективна економіка, 2018
2018
Образовательные риски: суть и подходы к решению
ИЛ Ануфриева, ВВ Астахов, ВИ Астахова, ЕВ Астахова, ЕВ Астахова, ...
Народная украинская академия, 2018
2018
Програма виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій»: навчально-методичний посібник
ГО Дорошенко, ОО Крикун, ГП Рекун
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2017
2017
Програма стажування з фаху (переддипломної практики) для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій»
ГО Дорошенко, ОО Крикун, ГП Рекун
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2017
2017
Зміна основних засад організації банківського нагляду в Україні
ГО Дорошенко
2015
Санація та реструктуризація: порівняльна характеристика
ГО Дорошенко, ДО Лозова
2015
Основні засади оцінки фінансової стійкості підприємства в антикризовому управлінні
ГО Дорошенко, ТС Голубкова
2015
Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні
ГО Дорошенко, ІМ Абрамова
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 214-221, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20