Щоб редагувати профіль, увійдіть в обліковий запис anyadoroshenkonew@gmail.com.
Ганна Дорошенко
Ганна Дорошенко
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент: навч. посібник/за заг. ред
ГО Дорошенко
Харків,“ВСВ-Принт, 2015
62015
Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
52016
Сучасні тенденції руху іноземного капіталу у банківському секторі України
Г Дорошенко
Економічний аналіз, 32-35, 2013
42013
Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком
ГО Дорошенко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 157-162, 2013
32013
Механізми мінімізації ризиків при сек’юритизації банківських активів
ГО Дорошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
22013
Формування стратегії управління валютними ризиками підприємств
ГО Дорошенко
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 10-12, 2013
22013
Інституційна трансформація банківської системи в умовах переходу до ринкової економіки
АА ГРИЦЕНКО, СА ЦИГАНОВ, ГО ДОРОШЕНКО
22007
Банковский сектор Украины: реалии, тенденции, перспективы
АА Дорошенко
Бізнес Інформ, 232-236, 2014
12014
Основні засади управління портфельним кредитним ризиком банку
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
12013
Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки
ВВ Глущенко, ОВ Носова, ОС Маковоз, СО Ткаченко, ЛМ Жукова, ...
ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
12013
Можливості і обмеження застосування теорій конкуренції у визначенні конкурентоспроможності регіону
ГО Дорошенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Оцінка конкурентоспроможності економічної системи Причорноморського регіону
ГО Дорошенко
Культура народов Причерноморья, 2011
12011
Corruption as an obstacle to the sustainable development of Ukraine (archetypal approach)
HA Doroshenko
Public manаgement, 171-181, 2019
2019
Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо‐професійних програм підготовки «Менеджмент організацій»;«Бізнес‐менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ОО Крикун, СМ Нескородєв, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Наскрізна програма практики та методичні вказівки до виконання для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Менеджмент …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ГІ Заднєпровська, ОО Крикун, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Інноваційно-орієнтована стратегія як шлях до підвищення вартості акціонерного товариства
ГО Дорошенко
Вісник ХНАУ ім. Докучаєва. Серія "Економічні науки", С. 81-91., 2018
2018
Бюджетування грошових потоків як елемент механізму оцінки вартості акціонерних товариств
ГО Дорошенко
Економічний простір: Збірник наукових праць, С.121-129., 2018
2018
R&D проекти як спосіб провадження інноваційної діяльності на підприємстві
ГО Дорошенко
Ефективна економіка, 2018
2018
Образовательные риски: суть и подходы к решению
ИЛ Ануфриева, ВВ Астахов, ВИ Астахова, ЕВ Астахова, ЕВ Астахова, ...
Народная украинская академия, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20