Татьяна Обнявко | Tatyana Obnyavko | Tatyana Obniavko | Тетяна Обнявко |
Татьяна Обнявко | Tatyana Obnyavko | Tatyana Obniavko | Тетяна Обнявко |
Военная Академия (г. Одесса) | Military Academy (Odessa)
Подтвержден адрес электронной почты в домене te.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення ефективності тендерних проектів у військовій економіці методами економетрики
ТС Обнявко, ОА Онищенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
72014
Методика підтримки прийняття рішень при закупівлях і проектуванні спеціальних засобів та обладнання
ТС Обнявко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
42016
Метод відбору організацій для технічного обслуговування і ремонту багатоцільових суден подвійного призначення
ЯБ Волянська, ОМ Мазур, ТС Обнявко, ОА Онищенко
Управління проектами та розвиток виробництва, 5-18, 2018
3*2018
Terminology used for a multipurpose vessels of the auxiliary fleet
OM Mazur, TS Obnyavko, OA Onishchenko
Х міжнародна науково-технічна конференція «СУДНОВА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЯ …, 2019
22019
Экономико-экологический вектор устойчивого развития предприятий военно-промышленного комплекса
ТС Обнявко
Издательство СумГУ, 2012
2*2012
Методика підтримки прийняття "компромісних рішень" при синтезі складних систем різного призначення
ЯБ Волянська, ТС Обнявко, СМ Волянський, ОА Онищенко
Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. пр. | Управление …, 2018
12018
Економіко-екологічний вектор розвитку сучасного військово-промислового комплексу
ЛЄ Купінець, ТС Обнявко
Економічні інновації, 144-156, 2014
12014
Економіко-екологічний вектор розвитку сучасного військово-промислового комплексу
ЛЄ Купінець, ТС Обнявко
Економічні інновації, 144-156, 2014
12014
ВЕКТОР УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л Купінець, Т Обнявко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БАГАТОЦІЛЬОВИХ МОРСЬКИХ СУДЕН
ВВ Будашко, ЮМ Довиденко, ТС Обнявко, ДВ Унгаров, ОА Онищенко
XII Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE …, 2020
2020
https://orcid.org/0000-0002-2192-6377
T Obnyavko, Т Обнявко
2020
УТОЧНЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ" БАГАТОЦІЛЬОВОГО СУДНА ДОПОМІЖНОГО ФЛОТУ
ОМ Мазур, ТС Обнявко, ОА Онищенко
Х Міжн. наук.-техн. конф. «ІННОВАЦІЇ В СУДНОБУДУВАННІ ТА ОКЕАНОТЕХНІЦІ», 26 …, 2019
2019
Енергоефективна система позиціонування судна подвійного призначення
В Будашко, В Голіков, О Мазур, В Сапіга, О Онищенко, Т Обнявко
Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт. Міжн. наук.-техн. конф., 17-21, 2019
2019
Підвищення ефективності технічного обслуговування і ремонту багатоцільових суден подвійного призначення
ОМ Мазур, ТС Обнявко
Транспортні технології: (морський та річковий флот): інфраструктура …, 2017
2017
Особенности проекта многоцелевого судна двойного назначения ледового типа, предназначенного для функционирования в территориальных водах Украины
ОН Мазур, ВВ Голиков, ТС Обнявко
Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту. VIII …, 2017
2017
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ
ТС Обнявко
Topical questions of contemporary science, 162-165, 2017
2017
Екологічні аспекти розвитку озброєння і військової техніки військових формувань України
ТС Обнявко
Спільні дії військових формувань держави: проблеми та перспективи. Матеріали …, 2015
2015
ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НИЖНЬОДУНАЙСЬКОМУ РЕГІОНІ
ТС Обнявко
Ризики та загрози від джерел забруднення в Нижньодуйському регіоні, 90-95, 2015
2015
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫВ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ТС Обнявко
PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 467-473, 2015
2015
Екологічні аспекти розвитку військово-промислового комплексу України у Причорноморському регіоні
ЛЄ Купінець, ТС Обнявко
Економічні інновації, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20