Інна Іванівна Гавриленко
Інна Іванівна Гавриленко
СумДПУ імені.А.С.Макаренка,ННІПП, каф.педагогічного менеджменту та педагогіки вищої школи
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ідеологічна ситуація в Україні. Ресурси соціальної взаємодії
І Гавриленко
Віче, 1997
51997
Організаційно-педагогічні засади управлінської діяльності АС Макаренка в трудовій колонії ім. М. Горького
ІІ Гавриленко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
32015
Антикризове управління навчальним закладом: аспектний аналіз практичного досвіду А. Макаренка (1920-1928)
ОГ Козлова, ІІ Гавриленко
22015
Змістові засади управлінської діяльності АС Макаренка: управління навчально-методичною роботою
ІІ Гавриленко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 401-408, 2015
12015
Нормативні засади управлінської діяльності А. С. Макаренка
ІІ Гавриленко
Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2015
12015
Фінансово-господарська діяльність А. Макаренка–завідувача трудової колонії ім. М. Горького
ІІ Гавриленко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
12014
Особливості кадрового забезпечення навчально-виховного процесу в трудовій колонії ім. М. Горького (1920–1928 рр.)
ІІ Гавриленко
12013
Освітня політика в Україні як фактор становлення поглядів А. Макаренка на управління навчально-виховним закладом (початок 20-х рр. ХХ ст.)
І Гавриленко
Вісник Інституту розвитку дитини.–Київ: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 85-89, 2012
12012
Етапи управлінської діяльності АС Макаренка
ІІ Гавриленко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.–Суми, 12-19, 2011
12011
Козацька педагогіка у сучасних вітчизняних закладах освіти: аспектний аналіз
ІІ Гавриленко
Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у …, 2017
2017
Моделювання в системі управління освітою: навчально-методичний посібник
ОГ [уклад. : Козлова, ДО Козлов, ІІ Гавриленко, ТМ Максименко
2017
Кадровий менеджмент: навчальний посібник для слухачів магістратури педагогічних вищих навчальних закладів
ОГ Козлова, ВФ Живодьор, ІІ Гавриленко
2017
Маркетинг освітніх послуг в системі управління навчальним закладом
ОГ Козлова, ІІ Гавриленко
Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія …, 2017
2017
Менеджмент забезпечення академічної мобільності студентів за європейськими та міжнародними програмами в Україні
ВФ Живодьор, ГІ І.
Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія …, 2017
2017
Процесуальні засади управлінської діяльності А. Макаренка: аналітична функція
ІІ Гавриленко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Проблема педагогічного колективу в управлінській діяльності А. Макаренка
ІІ Гавриленко
Таврійський вісник освіти, 5-9, 2015
2015
ATTUALITÀ DELLA RICERCA RELATIVA ALL’ESPERIENZA MANAGERIALE DI A.MAKARENKO
GІ І.
Slavia. – Rome – Italy : Via Corfinio, 23, S.112–114., 2015
2015
Управління виховною діяльністю в досвіді А. Макаренка (на прикладі трудової колонії ім. М. Горького)
ІІ Гавриленко
Матеріали Всеукр. наук.-практич. конфер «Психолого-педагогічні та …, 2015
2015
Проблема педагогічного колективу в управлінській діяльності А. Макаренка
ГІ І.
Таврійський вісник освіти : Науково-методичний журнал (Херсон) 1 (№ 2 (50 …, 2015
2015
Змістові засади управлінської діяльності А. С. Макаренка : управління навчально-методичною роботою
ГІ І.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20