Teremetskyi Vladyslav, Teremetsky V., Теремецький В.І., Теремецкий В.И.
Teremetskyi Vladyslav, Teremetsky V., Теремецький В.І., Теремецкий В.И.
West Ukrainian National University / Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, БХ Алиев, МК Аристархова, НН Башкирова, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
1202014
Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оподаткування
ВІ Теремецький
Держава та регіони. Серія «Право, 35, 2012
522012
Податкові правовідносини в Україні: монографія
ВІ Теремецький
Харків: Диса плюс, 472, 2012
412012
Загальна характеристика елементів структури податкових правовідносин
ВІ Теремецький
Вісник Вищої ради юстиції, 9, 2012
232012
Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем
БХ Алиев, ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Погорлецкий, ЛП Королева, ...
222014
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПАЛИТРА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» Сер. Magister
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, БХ Алиев, МК Аристархова, НН Башкирова, ...
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. ПАЛИТРА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ монография для …, 2014
212014
Основні напрями модернізації взаємодії структурних підрозділів ДПС в інформаційній сфері
ВФ Коваль, ВІ Теремецький
Вісник Вищої ради юстиції, 10, 2012
212012
Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВІ Теремецький
Форум права, 728-735, 2012
192012
Адміністративно-правове регулювання податкових відносин в Україні: дис. докт. юрид. наук: 12.00. 07/теремецький владислав іванович; МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ
ВІ Теремецький
Х.: Хнувс, 2012
152012
Класифікація суб’єктів податкових правовідносин
ВІ Теремецький
Форум права, 741-748, 2011
142011
Спеціальні податкові режими в Україні: адміністративно-правовий аспект
ВІ Теремецький
Право і безпека, 98-103, 2011
122011
Поняття та види податково-правового режиму
ВІ Теремецький
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 295-304, 2011
112011
Сутність та ознаки податкових правовідносин в аспекті сучасного податкового права
ВІ Теремецький
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 115-126, 2012
102012
Механізм адміністративно-правового регулювання у сфері оподаткування: сутність та особливості
ВІ Теремецький
Право та державне управління, 104-108, 2012
102012
Проблема визначення об’єкта у структурі податкових правовідносин
ВІ Теремецький
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 302-309, 2012
102012
Застосування зарубіжного досвіду правового захисту персональних даних в Україні
ВІ Теремецький, ДВ Цвірюк
Часопис Академії адвокатури України, 73-82, 2014
92014
Адміністративні процедури у сфері податкових правовідносин
В Теремецький
Теорія і практика інтелектуальної власності, 95–101-95–101, 2012
82012
Форми адміністративно-правового регулювання податкових відносин в Україні
ВІ Теремецький
Науковий вісник Чернівецького університету, 68-73, 2011
82011
Fond harantuvannia vkladiv fizychnykh osib yak subiekt kontroliu za diialnistiu bankiv v Ukraini [Private Deposit Guarantee Fund as the subject of control over the activities …
VI Teremetskyi, RV Ihonin, SV Pryima, OR Antonova
Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky—Financial and …, 2018
72018
Деякі проблемні питання перегляду судових рішень у кримінальному процесі України
ГВ Соловей, ВІ Теремецький
Вісник Вищої ради юстиції, 87-99, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20