Ковальчук Олександр Леонідович; Kovalchuk O.L.
TitleCited byYear
Теорія автоматичного керування
МГ Попович, ОВ Ковальчук, СМ Пересада, БІ Приймак
1432012
Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков
МЕ Ничитайло, ВВ Грубник, АЛ Ковальчук
К.: Здоров’я, 2005
822005
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
402007
Моніторинг інвестиційних процесів в Україні
ОВ Ковальчук
Актуальні проблеми економіки, 36-42, 2003
172003
Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулезным холециститом на фоне цирроза печени
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, АС Дюжев
Клінічна хірургія, 16-19, 2007
132007
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
Л Долінський, О Ковальчук
Вісник Національного банку України, 28-32, 2012
112012
Гармонізація бухгалтерської і податкової методики обліку оподатковуваного прибутку
ОВ Ковальчук
Економіка та держава, 42, 2008
102008
Система освіти зарубіжних країн: навчальний посібник
ЛО Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 56-60, 2003
102003
Удосконалення методики обліку фінансових результатів
ОВ Ковальчук
Інвестиції: практика та досвід, 30-32, 2008
92008
Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одноили двухэтапные операции?
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, СВ Калинчук, АИ Ткаченко
Хирургия Украины, 031-035, 2007
82007
Медсестринство в хірургії
ОМ Кіт
82001
Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct
SS Rai, VV Grubnik, OL Kovalchuk, OV Grubnik
Journal of minimal access surgery 2 (1), 16, 2006
72006
Екстремальні енергозберігаючі електромеханічні системи з асинхронним електроприводом
МГ Попович, МВ Печеник, ОВ Ковальчук, ОІ Кіселичник
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2001
72001
Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії
ІВ Жулкевич, ОЛ Ковальчук
Шпитальна хірургія, 124-129, 1999
71999
Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів
ЛЯ Ковальчук, ВМ Поліщук
71997
Grubnik YuV
VV Grubnik, AL Koval’chuk, ON Zagorodnyuk
Endovaskulyarnyie operatsii v kompleksnom lechenii bolnyih zhelchekamennoy …, 2009
62009
Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії
ВП Марценюк, РБ Ладика, ОЯ Ковальчук
Вісник Харківського національного університету. Серія: математика, прикладна …, 2003
62003
Обґрунтування вибору інтраопераційних методів обстеження гепатобіліарної зони.
ОЛ Ковальчук
Практична медицина, 80-83, 2002
62002
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
ОМ Ляшенко, ОЯ Ковальчук
Тернопільський національний економічний університет, 2016
52016
Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі
ОЛ Ковальчук, ІС Кулянда, ЮС Сморщок, ОО Кулянда
Шпитальна хірургія, 72-74, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20