Ковальчук Олександр Леонідович; Kovalchuk O.L.
TitleCited byYear
Теорія автоматичного керування
МГ Попович, ОВ Ковальчук, СМ Пересада, БІ Приймак
1592012
Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков
МЕ Ничитайло, ВВ Грубник, АЛ Ковальчук
К.: Здоров’я, 2005
852005
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
432007
Моніторинг інвестиційних процесів в Україні
ОВ Ковальчук
Актуальні проблеми економіки, 36-42, 2003
202003
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
Л Долінський, О Ковальчук
Вісник Національного банку України, 28-32, 2012
142012
Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулезным холециститом на фоне цирроза печени
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, АС Дюжев
Клінічна хірургія, 16-19, 2007
132007
Теорія права у працях вчених Київського університету (ХІХ–початок ХХ століття): монографія
ОМ Ковальчук
К.: Юрінком Інтер, 2009
112009
Система освіти зарубіжних країн: навчальний посібник
ЛО Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 56-60, 2003
112003
Удосконалення методики обліку фінансових результатів
ОВ Ковальчук
Інвестиції: практика та досвід, 30-32, 2008
102008
Гармонізація бухгалтерської і податкової методики обліку оподатковуваного прибутку
ОВ Ковальчук
Економіка та держава, 42, 2008
102008
Медсестринство в хірургії
ОМ Кіт
92001
Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одноили двухэтапные операции?
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, СВ Калинчук, АИ Ткаченко
Хирургия Украины, 031-035, 2007
82007
Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct
SS Rai, VV Grubnik, OL Kovalchuk, OV Grubnik
Journal of minimal access surgery 2 (1), 16, 2006
82006
Особливості та основні завдання етапу спеціалізованої базової підготовки в спортивних єдиноборствах
О Ковальчук, І Панайотов
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ …, 2019
72019
Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння
ОМ Ковальчук, В Хаврук
Часопис Київського університету права, 15-18, 2012
72012
Екстремальні енергозберігаючі електромеханічні системи з асинхронним електроприводом
МГ Попович, МВ Печеник, ОВ Ковальчук, ОІ Кіселичник
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2001
72001
Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів
ЛЯ Ковальчук, ВМ Поліщук
71997
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
OM Lyashenko, OY Koval'chuk
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 73-85, 2016
62016
Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків
ОВ Ковальчук
Видавництво Львівської політехніки, 2010
62010
Grubnik YuV
VV Grubnik, AL Koval’chuk, ON Zagorodnyuk
Endovaskulyarnyie operatsii v kompleksnom lechenii bolnyih zhelchekamennoy …, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20