Ковальчук Олександр Леонідович; Kovalchuk O.L.
TitleCited byYear
Теорія автоматичного керування
МГ Попович, ОВ Ковальчук, СМ Пересада, БІ Приймак
1482012
Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков
МЕ Ничитайло, ВВ Грубник, АЛ Ковальчук
К.: Здоров’я, 2005
812005
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
402007
Моніторинг інвестиційних процесів в Україні
ОВ Ковальчук
Актуальні проблеми економіки, 36-42, 2003
182003
Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулезным холециститом на фоне цирроза печени
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, АС Дюжев
Клінічна хірургія, 16-19, 2007
132007
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
Л Долінський, О Ковальчук
Вісник Національного банку України, 28-32, 2012
122012
Система освіти зарубіжних країн: навчальний посібник
ЛО Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 56-60, 2003
112003
Удосконалення методики обліку фінансових результатів
ОВ Ковальчук
Інвестиції: практика та досвід, 30-32, 2008
102008
Гармонізація бухгалтерської і податкової методики обліку оподатковуваного прибутку
ОВ Ковальчук
Економіка та держава, 42, 2008
102008
Медсестринство в хірургії
ОМ Кіт
92001
Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одноили двухэтапные операции?
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, СВ Калинчук, АИ Ткаченко
Хирургия Украины, 031-035, 2007
82007
Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct
SS Rai, VV Grubnik, OL Kovalchuk, OV Grubnik
Journal of minimal access surgery 2 (1), 16, 2006
82006
Grubnik YuV
VV Grubnik, AL Koval’chuk, ON Zagorodnyuk
Endovaskulyarnyie operatsii v kompleksnom lechenii bolnyih zhelchekamennoy …, 2009
72009
Екстремальні енергозберігаючі електромеханічні системи з асинхронним електроприводом
МГ Попович, МВ Печеник, ОВ Ковальчук, ОІ Кіселичник
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2001
72001
Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів
ЛЯ Ковальчук, ВМ Поліщук
71997
Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії
ВП Марценюк, РБ Ладика, ОЯ Ковальчук
Вісник Харківського національного університету. Серія: математика, прикладна …, 2003
62003
Обґрунтування вибору інтраопераційних методів обстеження гепатобіліарної зони.
ОЛ Ковальчук
Практична медицина, 80-83, 2002
62002
Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії
ІВ Жулкевич, ОЛ Ковальчук
Шпитальна хірургія, 124-129, 1999
61999
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
OM Lyashenko, OY Koval'chuk
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 73-85, 2016
52016
Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі
ОЛ Ковальчук, ІС Кулянда, ЮС Сморщок, ОО Кулянда
Шпитальна хірургія, 72-74, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20