Ковальчук Олександр Леонідович; Kovalchuk O.L.
TitleCited byYear
Теорія автоматичного керування
МГ Попович, ОВ Ковальчук, СМ Пересада, БІ Приймак
1572012
Українське народознавство
ОВ Ковальчук
К.: Освіта, 45-48, 1992
1021992
Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков
МЕ Ничитайло, ВВ Грубник, АЛ Ковальчук
К.: Здоров’я, 2005
882005
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
362007
Моніторинг інвестиційних процесів в Україні
ОВ Ковальчук
Актуальні проблеми економіки, 36-42, 2003
202003
Система освіти зарубіжних країн: навчальний посібник
ЛО Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 56-60, 2003
182003
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, О Ковальчук
Нацiональний банк України, 2012
132012
Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулёзным холециститом на фоне цирроза печени
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, АС Дюжев
Клінічна хірургія, 16-19, 2007
132007
Підготовка магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності в умовах ступеневої освіти
ОМ Ковальчук
Режим доступу: http://duan. edu. ua/uploads/spetsializovana-rada/14904. pdf, 2016
122016
Теорія права у працях вчених Київського університету (ХІХ–початок ХХ століття): монографія
ОМ Ковальчук
К.: Юрінком Інтер, 2009
112009
Удосконалення методики обліку фінансових результатів
ОВ Ковальчук
Інвестиції: практика та досвід, 30-32, 2008
92008
Гармонізація бухгалтерської і податкової методики обліку оподатковуваного прибутку
ОВ Ковальчук
Економіка та держава, 42, 2008
92008
Медсестринство в хірургії
ОМ Кіт
92001
Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння
ОМ Ковальчук, В Хаврук
Часопис Київського університету права, 15-18, 2012
82012
Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одноили двухэтапные операции?
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, СВ Калинчук, АИ Ткаченко
Хирургия Украины, 031-035, 2007
82007
Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct
SS Rai, VV Grubnik, OL Kovalchuk, OV Grubnik
Journal of minimal access surgery 2 (1), 16, 2006
82006
Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів
ЛЯ Ковальчук, ВМ Поліщук
81997
Особливості та основні завдання етапу спеціалізованої базової підготовки в спортивних єдиноборствах
О Ковальчук, І Панайотов
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ …, 2019
72019
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
OM Lyashenko, OY Koval'chuk
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 73-85, 2016
62016
Endovascular surgery in the complex treatment of patients with cholelithiasis with concomitant liver cirrhosis., Ukr
VV Grubnik, AL Koval’chuk, ON Zagorodnyuk, V Grubnik Yu
J. Surg 5, 58-60, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20