Ковальчук Олександр Леонідович; Kovalchuk O.L.
Ковальчук Олександр Леонідович; Kovalchuk O.L.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія автоматичного керування
МГ Попович, ОВ Ковальчук, СМ Пересада, БІ Приймак
1742012
Українське народознавство
ОВ Ковальчук
К.: Освіта, 45-48, 1992
1131992
Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков
МЕ Ничитайло, ВВ Грубник, АЛ Ковальчук
К.: Здоров’я, 54-57, 2005
952005
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
392007
Моніторинг інвестиційних процесів в Україні
ОВ Ковальчук
Актуальні проблеми економіки, 36-42, 2003
202003
Система освіти зарубіжних країн: навчальний посібник
ЛО Ковальчук, ОБ Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 56-60, 2003
192003
Підготовка магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності в умовах ступеневої освіти
ОМ Ковальчук
Режим доступу: http://duan. edu. ua/uploads/spetsializovana-rada/14904. pdf, 2016
142016
Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України
ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, О Ковальчук
Нацiональний банк України, 2012
132012
Особенности лапароскопических вмешательств у больных с калькулёзным холециститом на фоне цирроза печени
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, АС Дюжев
Клінічна хірургія, 16-19, 2007
132007
Теорія права у працях вчених Київського університету (ХІХ–початок ХХ століття): монографія
ОМ Ковальчук
Київ: Юрінком Інтер, 94-114, 2009
122009
Гармонізація бухгалтерської і податкової методики обліку оподатковуваного прибутку
ОВ Ковальчук
Економіка та держава, 42, 2008
102008
Медсестринство в хірургії
ОМ Кіт
102001
Удосконалення методики обліку фінансових результатів
ОВ Ковальчук
Інвестиції: практика та досвід, 30-32, 2009
92009
Comparison of long-term results of laparoscopic and endoscopic exploration of common bile duct
SS Rai, VV Grubnik, OL Kovalchuk, OV Grubnik
Journal of minimal access surgery 2 (1), 16, 2006
92006
Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів
ЛЯ Ковальчук, ВМ Поліщук
91997
Проблеми підготовки лікарів і покращення навчання студентів 6-го курсу шляхом розвитку творчості та удосконалення клінічного мислення з внутрішньої медицини
ВІ Денисюк, ВП Іванов, ГІ Коцута, ОМ Колесник, ОВ Денисюк, ...
Новости медицины и фармации, 16-16, 2013
82013
Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння
ОМ Ковальчук, В Хаврук
Часопис Київського університету права, 15-18, 2012
82012
Оптимальный подход к лечению холедохолитиаза в эру лапароскопической хирургии: одноили двухэтапные операции?
ВВ Грубник, АЛ Ковальчук, СВ Калинчук, АИ Ткаченко
Хирургия Украины, 031-035, 2007
82007
Особливості та основні завдання етапу спеціалізованої базової підготовки в спортивних єдиноборствах
О Ковальчук, І Панайотов
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ …, 2019
72019
Endovascular surgery in the complex treatment of patients with cholelithiasis with concomitant liver cirrhosis., Ukr
VV Grubnik, AL Koval’chuk, ON Zagorodnyuk, V Grubnik Yu
J. Surg 5, 58-60, 2009
72009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20