Підписатись
Оксана Богданівна Чернега
Оксана Богданівна Чернега
в.о. ректора, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, ДонНУЕТ
Підтверджена електронна адреса в donnuet.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
ЄВ Колесник
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
74*2019
Управление конкурентоспособностью в условиях трансформации экономических отношений
ОБ Чернега
Донецк: ИЭП НАН Украины 448, 1999
701999
Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі
ОБ Чернега, ВВ Апопій, ЛМ Шульгіна, ІВ Балабанова
612010
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи
Т Князєва, ОВ Полоус, АВ Шевченко, ГА Радченко, ІГ Михальченко
Національний авіаційний університет, 2022
332022
Стратегические альянсы предприятий: формы, эволюция, перспективы: монография
ОБ Чернега, ОВ Озарина
Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского 221, 2005
262005
Основные структурные особенности реализации транспортно-транзитного потенциала Украины
ОБ Чернега, ВС Белозубенко, АС Расторгуев
Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: Економ. науки 3, 101-106, 2008
162008
Міжнародна торгівля як джерело та чинник сталого розвитку
ОБ Чернега, ТВ Кожухова
Науковий вісник Херсонського державного університету 12 (3), 32-38, 2015
142015
Конкурентоспроможність національної економіки: цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації/[ОБ Чернега, ЮГ Боча-рова. М-во освіти і науки, молоді та …
ОБ Чернега, ЮГ Бочарова
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2011
132011
Інноваційна компонента конкурентоспроможності економіки України
ОБ Чернега, ВС Білозубенко
Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2010
102010
Глобальна бідність: масштаби, тенденції і загрози розвитку: монографія
ОБ Чернега, ВВ Опалько, ...
ДонНУЕТ, 2010
102010
Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб.–2-ге вид., оновл. і доп
ОБ Чернега, АА Семенов, ВС Білозубенко
Львів:«Магнолія 2009, 346, 2006
102006
Корпоративная культура как основа управления конкурентоспособностью предприятия
ФЕ Поклонский
ЭКО, 117123, 2001
102001
Промислова і сільськогосподарська політика ЕС: навч. посіб.
ОБ Чернега
Донецьк: ДонНУЕТ, 2009
92009
Инновационная и научно-технологическая политика ЕС:[учеб. пособие]
ОБ Чернега
Донецк: ДонНУЕТ, 2008
92008
Управління підприємством в умовах конкуренції
ОБ Чернега
–Донецьк, 2001.–32 с, 0
9
Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку
ВС Білозубенко
Білозубенко Володимир Станіславович, 2012
82012
Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на розвиток світового господарства
ОБ Чернега, ВВ Опалько
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, 31, 2010
82010
НАТО та система міжнародної безпеки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Донецькій національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
ОБ Чернега, ІА Іваненко
Vstup do NATO–stratehichnyi vybir Ukrainy, 2009
82009
Цели развития тысячелетия и конкурентоспособность национальных экономик: взаимосвязь, общие цели и проблемы
ОБ Чернега
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2013
52013
Міжнародні готельні мережі: стратегії розвитку в умовах глобалізації
ГО Горіна
спеціальність 08.00. 02" Світове господарство і міжнародні економічні …, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20