Ірина Форкун; Iryna Forkun
Ірина Форкун; Iryna Forkun
канд.техн.наук (PhD in Technics Sciences), доцент кафедри фінансів, банківської справи та
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінанси: навч. посібник
СВ Ковальчук, ІВ Форкун
Львів:Новий Світ—2000, 567, 2006
1212006
Формування та управління державним боргом в період фінансової кризи
ФІ В., ХК П.
Вісник Хмельницького національного університету, 195-199, 2010
13*2010
Основи казначейської справи: Навч. посібник
ІВ Форкун, ВМ Шацька, НЛ Фролова
Львів: Новий світ–2000, 2006
112006
Економіко-математичне моделювання девіантної поведінки субєктів господарювання
І Форкун, О Фрадинський
Наука молода, 2006
62006
Теоретико-методичні засади побудови механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів
НЛФ І.В.Форкун
Вісник ХНУ 3 (3), 268-273, 2015
42015
Теоретико-методичні засади побудови механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів
ІВ Форкун, НЛ Фролова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 268-273, 2015
42015
Стратегії використання онлайн-спільнот у маркетинговій діяльності
ОП Пелещишин, ІВ Форкун
Хмельницький національний університет, 2010
32010
Міжбюджетні відносини у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи
ІВ Форкун, МБ Заблуда
Актуальні проблеми економіки, 63-70, 2008
32008
Етапи реалізації боргової політики в Україні: проблеми та перспективи
ІМ Верещака
Наукові праці НДФІ, 38-47, 2013
22013
Основи казначейської справи: навч. посібник / 3-тє видання, виправлене та доповнене
НЛФ І.В.Форкун
Львів.: "Новий Світ – 2000", 2013
22013
Управління державними фінансами в контексті реалізації стратегії економічного зростання
ІВ Форкун
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 56-60, 2012
22012
Програмне забезпечення електронного деканату системи дистанційного навчання
MП Мазур, ІВ Форкун, ЮВ Форкун
Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 28-35, 2012
22012
Особливості фінансового забезпечення соціального захисту населення України
ІВ Форкун, НЛ Фролова, ІО Шматова
Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів: збірник наукових праць, 2008
22008
Формування дохідної частини місцевих бюджетів у контексті реформи адміністративно-територіального устрою
ІВ Форкун
Доступний з http://www. nbuv. gov. ua, 0
2
Інформаційні технології в забезпеченні професійної підготовки фінансистів в умовах розвитку в Україні економіки знань
РС Квасницька, ІВ Форкун
Форкун ІВ, 2019
12019
Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави
ІВ Форкун, ІО Лепетун
Хмельницький національний університет, 2018
12018
Міжбюджетні відносини та система бюджетного регулювання в Україні
ІВ Форкун, ТА Гордєєва
Хмельницький національний університет, 2017
12017
Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні
ІВ Форкун
Інноваційна економіка, 211-216, 2013
12013
Бюджетно-податкова політика регулювання діяльності підприємств агробізнесу України
ІВ Форкун, ТА Гордєєва
Інтелект XXI, 111-116, 2019
2019
РЕФОРМА ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ІВ ФОРКУН
Програмний комітет, 269, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20