Олексій Костянтинович Шевченко
Олексій Костянтинович Шевченко
доктор філософських наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
Verified email at ipiend.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасний стан здоров’я народу та напрямки його покращення в Україні
ВМ Коваленко, ВМ Корнацький, ТС Манойленко, ОІ Прокопишин, ...
К., 2005.—141 с, 2005
222005
Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я, 2001
212001
Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги
ІЯ Губенко, ЛП Бразалій, ОТ Шевченко
Магістр медсестринства 1, 2008
182008
Лізинг–альтернатива банківському кредитуванню
О Шевченко, О Мринська
Банківська справа, 31-33, 2000
182000
Продуктивність і якість зерна пшениці ярої за різних способів застосування фізіологічно активних речовин
ОІ Шевченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 4 (23), 280-285, 2005
142005
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
132009
Психологія кризових станів: Навч. посібник
ОТ Шевченко
К.: Здоров’я, 2005
122005
Медсестринський догляд за пацієнтом
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я, 2000
102000
Стабільність якості зерна: фактор погодних особливостей чи невідповідність технологій
ОІ Шевченко, ЛО Турченюк
ОІ Шевченко, ОЛ Турченок, 371-388, 2008
92008
Правові засади оптимізації сучасних державно-церковних відносин в Україні
О Шевченко
Юридична Україна, 34-38, 2003
82003
Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування: підручник
ІЯ Губенко, ОС Карнацька, ОТ Шевченко
Київ: Медицина, 2013
72013
Заповіт як підстава спадкування
О Шевченко
Підприємництво, господарство і право, 37, 2003
72003
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE PHYSICAL TRAINING TEACHERS TO THE PROFESSION ACTIVITIES
О Шевченко, А Мельнік
62009
Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Медицина, 2008
62008
До формування громадянського суспільства в Україні та Росії/Олексій Костянтинович Шевченко
ОК Шевченко
Українсько-російські відносини: гуманітарний вибір:[наук. зб.].–К.: НІУРВ, 39-45, 1998
61998
Досвід зарубіжних країн щодо забезпечення права на освіту засуджених до позбавлення волі
ОД Шевченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
52015
Ритміка і хореографія з основами гімнастики художньої: навчальний посібник
ОВ Шевченко
Кіровоград: Авангард, 2012
52012
Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні
ОВ Шевченко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».–Київ, 2011
42011
Традиції та тенденції екстрадиційної правозастосовчої практики
ОТ Шевченко
Університетські наукові записки, 396-403, 2007
42007
До питання поєднання медсестринської освіти та практики на основі запровадження медсестринського процесу
ІЯ Губенко, ЛП Бразалій, ОТ Шевченко
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 29, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20