Подписаться
Олексій Костянтинович Шевченко
Олексій Костянтинович Шевченко
доктор філософських наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipiend.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
852009
Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги
ІЯ Губенко, ЛП Бразалій, ОТ Шевченко
Магістр медсестринства 1, 2008
282008
Психологія кризових станів: навч. посібник
ОТ Шевченко
К.: Здоров’я, 2005
272005
Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я 208, 2001
262001
Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування: підручник
ІЯ Губенко, ОС Карнацька, ОТ Шевченко
К.: Медицина, 2013
242013
Сучасний стан здоров’я народу та напрямки його покращення в Україні
ВМ Коваленко, ВМ Корнацький, ТС Манойленко, ОІ Прокопишин, ...
К., 2005.—141 с, 2005
232005
Лізинг–альтернатива банківському кредитуванню
О Шевченко, О Мринська
Банківська справа, 31-33, 2000
212000
Продуктивність і якість зерна пшениці ярої за різних способів застосування фізіологічно активних речовин
ОІ Шевченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 4 (23), 280-285, 2005
172005
Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування. Use of special knowledge of goods during pre-trial investigation.
ОВ Шевченко
162017
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
162009
Медсестринський догляд за пацієнтом
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я, 248, 2000
142000
Ритміка і хореографія з основами гімнастики художньої: навчальний посібник
ОВ Шевченко, АО Шевченко
Кіровоград: Авангард, 2012
132012
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності
О Шевченко, А Мельнік
URL: https://www. pulib. sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8/subor …, 2009
132009
Стабільність якості зерна: фактор погодних особливостей чи невідповідність технологій
ОІ Шевченко, ЛО Турченюк
ОІ Шевченко, ЛО Турченюк, 371-387, 2008
122008
Заповіт як підстава спадкування
О Шевченко
Підприємництво, господарство і право 8, 36-39, 2003
122003
Екологічна та продовольча безпека як складові забезпечення економічної безпеки України у стратегічному форматі
О Шевченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 110-117, 2021
112021
Правові засади оптимізації сучасних державно-церковних відносин в Україні
О Шевченко
Юридична Україна, 34-38, 2003
92003
Досвід зарубіжних країн щодо забезпечення права на освіту засуджених до позбавлення волі
ОД Шевченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
82015
Фізичне виховання студентів як складова частина вищої гуманітарної освіти
А Турчак, О Шевченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
82014
Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні
ОВ Шевченко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».–Київ, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20