Олексій Костянтинович Шевченко
Олексій Костянтинович Шевченко
доктор філософських наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipiend.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я 208, 2001
262001
Сучасний стан здоров’я народу та напрямки його покращення в Україні
ВМ Коваленко, ВМ Корнацький, ТС Манойленко, ОІ Прокопишин, ...
Аналітичностатистичний посібник. Київ, 2005
222005
Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги
ІЯ Губенко, ЛП Бразалій, ОТ Шевченко
Магістр медсестринства 1, 2008
192008
Лізинг–альтернатива банківському кредитуванню
О Шевченко, О Мринська
Банківська справа, 31-33, 2000
192000
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Продуктивність і якість зерна пшениці ярої за різних способів застосування фізіологічно активних речовин
ОІ Шевченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 4 (23), 280-285, 2005
152005
Психологія кризових станів: Навч. посібник
ОТ Шевченко
К.: Здоров’я, 2005
132005
Стабільність якості зерна: фактор погодних особливостей чи невідповідність технологій
ОІ Шевченко, ЛО Турченюк
ОІ Шевченко, ОЛ Турченок, 371-388, 2008
112008
Медсестринський догляд за пацієнтом
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я, 2000
112000
Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування: підручник
ІЯ Губенко, ОС Карнацька, ОТ Шевченко
Київ: Медицина, 2013
102013
Правові засади оптимізації сучасних державно-церковних відносин в Україні
О Шевченко
Юридична Україна, 34-38, 2003
92003
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE PHYSICAL TRAINING TEACHERS TO THE PROFESSION ACTIVITIES
О Шевченко, А Мельнік
82009
Заповіт як підстава спадкування
О Шевченко
Підприємництво, господарство і право, 37, 2003
82003
Ритміка і хореографія з основами гімнастики художньої: навчальний посібник
ОВ Шевченко
Кіровоград: Авангард, 2012
62012
Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Медицина, 2008
62008
До формування громадянського суспільства в Україні та Росії/Олексій Костянтинович Шевченко
ОК Шевченко
Українсько-російські відносини: гуманітарний вибір:[наук. зб.].–К.: НІУРВ, 39-45, 1998
61998
Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування. Use of special knowledge of goods during pre-trial investigation.
ОВ Шевченко
42017
Досвід зарубіжних країн щодо забезпечення права на освіту засуджених до позбавлення волі
ОД Шевченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
42015
Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні
ОВ Шевченко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».–Київ, 2011
42011
Традиції та тенденції екстрадиційної правозастосовчої практики
ОТ Шевченко
Університетські наукові записки, 396-403, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20