Підписатись
Олексій Костянтинович Шевченко
Олексій Костянтинович Шевченко
доктор філософських наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я 208, 2001
282001
Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги
ІЯ Губенко, ЛП Бразалій, ОТ Шевченко
Магістр медсестринства 1, 2008
272008
Сучасний стан здоров’я народу та напрямки його покращання в Україні: аналітично-статистичний посібник
ВМ Коваленко, ВМ Корнацький, ТС Манойленко, ОІ Прокопишин, ...
К., 2005.—141 с, 2005
222005
Лізинг–альтернатива банківському кредитуванню
О Шевченко, О Мринська
Банківська справа, 31-33, 2000
192000
Психологія кризових станів: навч. посіб.
ОТ Шевченко
К.: Здоров’я 120, 2005
172005
Продуктивність і якість зерна пшениці ярої за різних способів застосування фізіологічно активних речовин
ОІ Шевченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 4 (23), 280-285, 2005
162005
Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування: підручник
ІЯ Губенко, ОС Карнацька, ОТ Шевченко
К.: ВСВ Медицина, 2013
152013
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Медсестринський догляд за пацієнтом
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я 248, 2000
122000
Стабільність якості зерна: фактор погодних особливостей чи невідповідність технологій
ОІ Шевченко, ЛО Турченюк
ОІ Шевченко, ОЛ Турченок, 371-388, 2008
112008
Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування. Use of special knowledge of goods during pre-trial investigation.
ОВ Шевченко
102017
Ритміка і хореографія з основами гімнастики художньої: навчальний посібник
ОВ Шевченко, АО Шевченко
Кіровоград: Авангард, 2012
102012
Правові засади оптимізації сучасних державно-церковних відносин в Україні
О Шевченко
Юридична Україна, 34-38, 2003
102003
Заповіт як підстава спадкування
О Шевченко
Підприємництво, господарство і право 8, 36-39, 2003
102003
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи в основній школі
О Стасенко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/PVSSh/2009_25/043. htm, 2009
92009
Досвід зарубіжних країн щодо забезпечення права на освіту засуджених до позбавлення волі
ОД Шевченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
72015
Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Медицина, 2008
72008
До формування громадянського суспільства в Україні та Росії/Олексій Костянтинович Шевченко
ОК Шевченко
Українсько-російські відносини: гуманітарний вибір:[наук. зб.].–К.: НІУРВ, 39-45, 1998
71998
Здійснення влади в умовах трансформаційних процесів сучасної України
ОК Шевченко
ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00. 03" Соціальна філософія та історія …, 0
7
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20