Підписатись
Денис Янович | Denys Yanovych
Денис Янович | Denys Yanovych
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль мікроелементів у життєдіяльності ставкових риб
НЄ Янович, ДО Янович
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
31*2014
Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. 1. Макроелементи
ВВ Влізло, ЛІ Сологуб, ВГ Янович, ГЛ Антоняк, ДО Янович
Біологія тварин 8 (1-2), 21-40, 2006
302006
Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. 2. Мікроелементи
ВВ Влізло, ЛІ Сологуб, ВГ Янович, ГЛ Антоняк, ДО Янович
Біологія тварин 8 (1-2), 41-62, 2006
302006
Біохімічні основи нормування мінерального живлення великої рогатої худоби. 1. Макроелементи
ВВ Влізло, ЛІ Сологуб, ВГ Янович, ГЛ Антоняк, ДО Янович
Біологія тварин 8 (1-2), 19-40, 2006
302006
Бiохiмiчнi основи нормування мiнерального живлення великої рогатої худоби. 2. Мiкроелементи
ВВ Влiзло, ЛI Сологуб, ВГ Янович
Бiологiя тварин 8 (1-2), 41, 2006
242006
Роль селену в життєдіяльності тварин (біологічні, ветеринарно-медичні, екологічні аспекти)
РЙ Кравців, ДО Янович
Біологія тварин 5 (1-2), 23-38, 2003
172003
Роль селену у функціонуванні ендокринної системи, органів і тканин організму тварин
РЙ Кравців, ДО Янович
Біологія тварин 10 (1-2), 33-49, 2008
152008
Biokhimichni osnovy normuvannia mineralnoho zhyvlennia velykoi rohatoi khudoby. 2
VV Vlizlo, LI Solohub, VH Yanovych, HL Antoniak, DO Yanovych
Mikroelementy [Biohimichny foundations of normal mineral life of great horny …, 2006
152006
Biotransformation of xenobiotics and mechanisms of its regulation
DO Yanovych, NY Yanovych
Nauk. visnyk LNUVMBT 13 (2), 305-311, 2011
13*2011
Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів
ІВ Вудмаска, РП Параняк, ДО Янович, ВК Семенович, РА Голубець
Біологія тварин 9 (1-2), 56-64, 2007
102007
Екотоксикологія лососевих риб
ІІ Грициняк, ДО Янович, ТМ Швець
К.: ТОВ «ДІА», 2015
9*2015
Особливості накопичення важких металів в організмі різних видів промислових риб
ГМ Добрянська, АП Мельник, НЄ Янович, ДО Янович
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького 15 (1 (55)), 52-56, 2013
9*2013
Роль мiкроелементiв у життєдiяльностi ставкових риб
НЕ Янович, ДО Янович
Науковий вiсник Львiвського нацiонального унiверситету ветеринарної медицини …, 2014
82014
Біологічна дія поліненасичених n-3 жирних кислот в організмі людини та основні джерела забезпечення їх потреби
ІІ Грициняк, КБ Смолянінов, ІВ Вудмаска, ДО Янович, ВВ Іваняк, ...
Біологія тварин 12 (2), 34-43, 2010
72010
Методичні рекомендації для використання сполук селену в тваринництві та ветеринарній медицині
РЙ Кравців, АМ Стадник, ДО Янович
72005
Біологічна роль щитоподібної залози
РЙ Кравців, ДО Янович
Біологія тварин 6 (1-2), 19-34, 2004
72004
Хром у гідроекосистемах та його вплив на біоту водойм (огляд)
ДО Янович, ТМ Швець
Гідробіологічний журнал 53 (2), 70-87, 2017
62017
The biological role of n− 3 polyunsaturated fatty acids and the peculiarities of their metabolism in freshwater fish
I Hrytsyniak, K Smolyaninov, D Yanovich, I Vudmaska, V Yanovich
Fishery Science of Ukraine 1, 83-87, 2009
62009
Вміст селену в кормах і крові молодняку великої рогатої худоби в різних зонах західного регіону України
РЙ Кравців, ДО Янович
Біологія тварин 6 (1-2), 365-368, 2004
52004
Biolohichna diia polinenasychenykh N-3-zhyrnykh kyslot v orhanizmi liudyny ta osnovni dzherela zabezpechennia yikh potreby
II Hrytsyniak, KB Smolianinov, IV Vudmaska, DO Yanovych, VV Ivaniak, ...
Biolohiia tvaryn 12 (2), 34-40, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20