Александр Говорун, Олександр Говорун, Govorun A.V., Hovorun O.V.. Говорун О.В., Говорун А.В.
Александр Говорун, Олександр Говорун, Govorun A.V., Hovorun O.V.. Говорун О.В., Говорун А.В.
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Совки (Lepidoptera: Noctuidae) Сумской области
ЗФ Ключко, АВ Говорун
Известия Харьковского энтомологического общества, 86-95, 2003
92003
Використання презентацій як активного методу навчання іноземних мов у ВНЗ
АВ Говорун
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
32013
Фенотипическая структура популяции осы Polistes nimpha (Christ) Hymenoptera, Vespidae) на территории урочища Вакаловщина Сумской обл
ЛЮ Русина, ЕС Орлова, АВ Говорун
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки, 151-161, 2010
32010
Фенологічні особливості вогнівок (lepidoptera, pyralidae) Поліської та лісостепової зон лівобережної України
ОВ Говорун
Природничий альманах (біологічні науки), 2008
32008
Изменчивость окраски осы Polistes nimphus (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) в Украине и южном Зауралье России
ФАВ 26. Русина Л.Ю. Гилев А.В., Фирман Л.А., Гдлтов С.В., Говорун А.В ...
Природничий альманах., 158-173, 2008
3*2008
Фауна чешуекрылых семейства огневки (Lepidoptera, Pyralidae) заповедника „Михайловская целина”
ПВВ Говорун А.В.
Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового розмаїття басейну …, 2003
32003
До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) заповідника «Михайлівська цілина»(Сумська область)
ОВ Говорун
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
22018
Об изменчивости окраски муравьев FORMICA POLYCTENA FOERST.(HYMENOPTERA, FORMICIDAE) Украины и сопредельных территорий России
АВ Гилев, ЛЮ Русина, Л Хлус, ДС Малышев, АВ Говорун
Природничий альманах (біологічні науки), 2014
22014
Водные огневки (Pyralidae: Nymphulinae) как неотъемлемая составляющая гидробиоценозов Полесья и Лесостепи левобережной Украины
ШПН Говорун А.В.
Екол. дослід. річк. бас. Лівобер. Укр. Зб. наук. пр. (за мат-лами Всеукр. н …, 2002
22002
Совки (Lepidoptera, Noctuidae) природного заповідника «Михайлівська цілина»
ОВ Говорун, ЛО Михайленко, ГО Рибіна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
12019
Погляди ПФ Каптерева на формування моральної звички у дітей
АВ Говорун
Педагогіка та психологія, 174-182, 2018
12018
Совки (Lepidoptera, Noctuidae) біостаціонару «Вакалівщина» та прилеглих територій
МЛО Говорун О.В.
Вакалівщина: До 50-річчя біологічного стаціонару Сумського державного …, 2018
12018
До вивчення фауни вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) території Гетьманського НПП
ФЛО Говорун О.В.
Літопис природи. Том 6. 2016 р. / Гетьманський нац. природ. парк., С. 128-135., 2017
12017
До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) територій НПП «Гетьманський»
ЛОФ О.В. Говорун
Природничі науки: Збірник наукових праць / [за ред. А.П.Вакала]., с.17-18., 2016
12016
До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) територій НПП «Гетьманський»
ЛОО Говорун О.В., Фірман Л.О., Пташенчук О.О., Латишев В.С.
Природничі науки: Збірник наукових праць / [за ред. А.П.Вакала]., с.23-25., 2015
1*2015
До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) територій НПП «Гетьманський»
ЛОО Фірман Л.О., Пташенчук О.О., Латишев В.С.
Природничі науки: Збірник наукових праць, 23-25, 2015
1*2015
Фауна вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) Сумського району Сумської області України
ТО Овчаренко, ОВ Говорун
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
12014
До вивчення фауни вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) Гетьманського НПП
ЛВС Говорун О.В.
Літопис природи. Том 4. 2014 р. / Гетьманський нац. природ. парк., С. 209-211., 2014
12014
До вивчення фауни вогнівок (LEPIDOPTERA, PYRALIDAE) Гетьманського НПП
ЛВС Говорун О.В.
Природничі науки: Збірник наукових праць / [за ред. А.П.Вакала]., с.8-10., 2014
12014
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20