Валентина Березенко
Валентина Березенко
ДУ "ІПАГ НАМН України"
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клініко-патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції
ВС Березенко
Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Ін-т …, 2007
202007
Современная тактика лечения острого холецистита
АА Шалимов, СА Шалимов, СЕ Подпрятов, СН Панченко, БА Тарасюк, ...
Клиническая хирургия 4, 1-4, 1983
141983
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
132018
Причини розвитку, діагностика та підходи до лікування стеатозу печінки та неалкогольного стеатогепатиту у дітей
ВС Березенко, ХЗ Михайлюк, МБ Диба, ОМ Ткалик
Современная педиатрия, 119-125, 2014
122014
Функціональний стан ендотелію та системи L-аргінін NO у дітей з хронічними гепатитами
ВС Березенко, БА Тарасюк, ОБ Динник, НІ Гончаренко
Перинатология и педиатрия, 27, 2006
82006
Лазерна допплерівська флоуметрія у дослідженні ендотеліальної функції у дітей з бронхіальною астмою
ЮГ Антипкiн, НІ Гончаренко, БА Тарасюк
Журнал АМН України 2 (16), 307-312, 2010
72010
Kлинические особенности и эффективность патогенетической терапии болезни крона у детей
МФ Денисова, НВ Чернега, НН Музыка, МБ Дыба, ТД Задорожная, ...
Современная педиатрия, 90-95, 2013
62013
Клiнiко-патогенетичнi особливостi фiброгенезу печiнки при хронiчних гепатитах у дiтей та шляхи його медикаментозної корекцiї: Автореф. дис… д-ра мед. наук.-К., 2007.-37 с
ВС Березенко
62007
Болезнь Крона у детей. Особенности клиники и диагностики
МФ Денисова, МБ Дыба
Современная педиатрия, 83-83, 2009
52009
Особенности HCV-инфекции у детей
МФ Денисова, ВС Березенко
Крымский терапевтический журнал, 2004
52004
Моторно-эвакуаторная функция желчного пузыря у детей с хроническими гепатитами и портальной гипертензией
НИ Гончаренко, БА Тарасюк, ТА Гридина, КП Гордиенко, ...
Перинатология и педиатрия, 76-78, 2011
42011
Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 1. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах
ІМ Дикан, СВ Литвиненко, ЕА Баранник, АІ Марусенко, ОВ Ханенко, ...
Променева діагностика, променева терапія, 38-41, 2009
42009
Опыт применения антисекреторных препаратов при кисло тозависимых заболеваниях у детей
МФ Денисова, СМ Донде, ВС Березенко, ТМ Реминная
Сучасна гастроентерологія 2, 62-64, 2006
42006
Особливості забезпеченості вітаміном D дітей з автоімунним гепатитом
ВС Березенко, ХЗ Михайлюк, ВО Шадрін, ВВ Крат
Перинатология и педиатрия, 92-97, 2018
32018
Стан здоров'я дитячого населення–майбутнє країни (частина 2)
ЮГ Антипкін, ОП Волосовець, ВГ Майданник, МО Гончарь, ...
32018
Характеристика фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом с за окремими прямими та непрямими маркерами
ВС Березенко, ОВ Царьова
Вісник морфології, 113-117, 2016
32016
Методики ультразвукового исследования сосудов
IV Gankova-Dugan, AI Kushnerov, IN Dykan, BA Tarasyuk, SG Mazur
Radiation Diagnostics, Radiation therapy, 71-88, 2016
32016
Особливості функціонального стану гепатобіліарної системи в дітей із пролонгованою кон’югаційною жовтяницею
ОГ Шадрін, АВ Ленченко, НФ Чернега, БА Тарасюк
Здоровье ребенка, 35-38, 2013
32013
Роль порушень обміну заліза в прогресуванні хронічних вірусних гепатитів
ВС Березенко, РВ Мостовенко, МБ Диба
Гастроэнтерология и гепатология 42 (2), 102-105, 2012
32012
К вопросу об особенностях течения, диагностики и лечения болезни Крона у детей
ВС Березенко
Современная педиатрия, 167-167, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20