Гунбін Костянтин Юрьйович; Гунбин Константин Юрьевич; Hunbin Konstantin
Гунбін Костянтин Юрьйович; Гунбин Константин Юрьевич; Hunbin Konstantin
Національна академія Національної гвардії України; доцент кафедри тактики
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні аспекти оцінювання морально-психологічного стану військовослужбовців Національної гвардії України
ІІ Prykhodko, SА Voloshko, КY Hunbin
Честь і закон 2 (65), 89-96, 2018
52018
Уточнення підходів до формування понять теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ
SО Hodlevskyi, КY Hunbin
Честь і закон 1 (44), 22-27, 2013
42013
Особливості нормативно-правового регулювання морально-психологічного стану військовослужбовців сектору безпеки та оборони України
ІІ Приходько, СА Волошко, КЮ Гунбін, ВІ Воробйов
Честь і закон, 95-104, 2019
12019
Питання тактики дій формувань внутрішніх військ МВС України з використанням мобільної високоточної зброї
КЮ Гунбін, ЄГ Башкатов, ІО Радченко, АВ Ковтуненко
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 214-217, 2013
12013
Система заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад внутрішніх військ на різних етапах виконання службово-бойових завдань з охорони …
КY Gunbin
Честь і закон, 74-81, 2010
12010
Науково-методичний підхід щодо обґрунтування вимог до дистанційно-керованих радіолокаційних комплексів виявлення вибухових пристроїв з неконтактними датчиками цілі
ОЮ Смольков, ВІ Коцюруба, КЮ Гунбін
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 145-150, 2020
2020
Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад внутрішніх військ у період повсякденної діяльності
КЮ Гунбін
Честь і закон, 35-39, 2013
2013
Окремі аспекти вдосконалення тактичної розвідки
СВ Лисенко, КЮ Гунбін, ПВ Бірюков
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
2013
Аудіовізуальний твір «Дії військовослужбовців внутрішніх військ МВС України під час охорони громадського порядку» Свідоцтво№ 43247
ММ Дивак, КЮ Гунбін, ВІ Дзюба, ЄВ Задніпрянець, СП Карлов, ...
2012
МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ГРУПИ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО …
HА Drobakha, ІІ Lіpatov, KY Hunbіn, SL Lіpatova
Честь і Закон 1 (40), 92-99, 2012
2012
ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
GА Drobaha, ІІ Lipatov, КY Gunbin, SL Lipatova
Честь і Закон, 26-33, 2011
2011
Підхід щодо побудови математичної моделі інформаційно-психологічного впливу на особовий склад внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань
ІІ Ліпатов, КЮ Гунбін, ЄГ Башкатов, ЛВ Розанова
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 195-200, 2011
2011
ϲÄÕ²Ä ÙÎÄÎ ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÌÀÒÅÌÀÒÈ× ÍÎ ÌÎÄÅ˲ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎÃ²× ÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ ÍÀ ÎÑÎÁÎÂÈÉ ÑÊËÀÄ ÂÍÓÒвØÍ²Õ Â²ÉÑÜÊ Ï²Ä× ÀÑ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÑËÓÆÁÎÂÎ-ÁÎÉÎÂÈÕ ÇÀÂÄÀÍÜ
ІІ Ліпатов, КЮ Гунбін, ЄГ Башкатов, ЛВ Розанова
ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
ІІ Приходько, КЮ Гунбін, ГІ Безбавна
Наші автори
ЛІ Бабенко, СС БЕССОНОВА, ОВ БУЗЬКО, ЮВ БОЛТРИК, ...
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 452, 0
Адамчук Максим Миколайович–кандидат військових наук, доцент кафедри службово-бойового застосування військових частин Національної академії Національної гвардії України (с. 9–15 …
ОВ Боровик, БД Бородін, СА Волошко, ГВ Петрович, ГБ Гишко, ...
Наші автори
ВМ Бацамут, СВ Бєлай, ОГ Бондаренко, БД Бородін, ВП Василенко, ...
Бабак Сергій Анатолійович–кандидат військових наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри військової підготовки Національного технічного університету “Харківський …
СВ Бєлай, ГВ Бондарєв, ОГ Бондаренко, ТМ Бульба, ВП Василенко, ...
Александров Олександр Анатолійович–кандидат технічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Академії внутрішніх військ МВС України (с. 34–39) Бабков …
ВМ Бацамут, ВП Варакута, СО Годлевський, РО Гончар, ВП Городнов, ...
прикладних інформаційних технологій Академії внутрішніх військ МВС України (с. 51) Коростиленко Анатолій Валерійович–старший викладач спеціальної кафедри № 4 Інституту …
ВВ Антонець, ЮП Бабков, ВМ Бацамут, МІ Беляєв, ВП Варакута, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20