Підписатись
Горохова Тетяна, Horokhova Tetiana
Горохова Тетяна, Horokhova Tetiana
кафедра української мови, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційний ресурс тексту як засіб формування толерантної особистості старшокласника профільної школи
СО Караман, ОВ Караман, ТО Горохова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
82014
Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей
ТО Горохова
Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць, 14-29, 2014
62014
Хрестоматія з етнопедагогіки
ЛБ Паламарчук, ТО Горохова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
62013
Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови на основі текстів етнопедагогічного змісту
ТО Горохова
Молодий вчений, 120-123, 2014
52014
Використання е-ресурсів як дієвого засобу організації навчального квесту в закладі вищої освіти
Т Горохова, О Зарудня
Освітологічний дискурс, 68-82, 2023
32023
Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу
ТО Горохова
Молодий вчений, 138-141, 2018
32018
Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога
ТО Горохова
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІІ …, 2013
32013
Forming the grammatical competence of students using Web 2. 0 technologies
H Tetiana
European journal of education and applied psychology, 23-25, 2017
22017
Оптимізація методів формування української культуромовної особистості майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання
ТО Горохова
«Молодий вчений», 596-572, 2020
12020
Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників
ТО Горохова
Електронне наукове фахове видання Науковий вісник Донбасу, 2018
12018
Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології
ТО Горохова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 69-73, 2014
12014
Сучасні лінгводидактичні підходи до формування граматичної компетентності студентів-філологів
ТО Горохова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2013
12013
Формування україномовної компетенції студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
ТО Горохова
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар …, 2012
12012
Формування ціннісних орієнтацій студентів класичного університету засобами етнопедагогіки
ТО Горохова
Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний …, 2011
12011
Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін
ТО Горохова
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер …, 2011
12011
Реалізація принципів культуровідповідності та етнізації у процесі вивчення студентами класичного університету дисципліни «Етнопедагогіка»
ТО Горохова
Педагогічний процес: теорія і практика, 45-54, 2011
12011
Фемінітиви в сучасному українськомовному середовищі (за результатами соціолінгвістичного дослідження)
МО Вінтонів, МІ Бойко, ТО Горохова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія., 14-19, 2023
2023
Дидактичний потенціал інтерактивних онлайнових ігор на заняттях з української мови як іноземної
ТО Горохова
Інноваційна педагогіка, 2023
2023
Дидактичний потенціал настільних ігор у навчанні української мови як іноземної
ТО Горохова
Актуальнi питання гуманiтарних наук, 188-194, 2023
2023
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
ТО Горохова
105 Василь, 121, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20