Тетяна Армаш
Тетяна Армаш
кафедра математики та методики її навчання, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система Moodle як засіб підготовки фахівців соціономічних професій
ІВ Лов'янова, ТС Армаш, ДЄ Бобилєв, АВ Краснощок
New computer technology, 194-204, 2018
32018
Формування соціально-технологічної компетентності фахівців соціономічних професій засобами ІКТ
ІВ Лов'янова, ДЄ Бобилєв, АВ Краснощок, ТС Армаш
Видавець Вовчок ОЮ, 2018
22018
Виробничі функції сучасного вчителя інформатики
ІВ Лов'янова, ТС Армаш
12017
Моделювання процесу формування компетентностей майбутнього вчителя інформатики
ІВ Лов'янова, ТС Армаш
12016
Предметно-компетентнісна модель випускника старшої школи–вимога часу
ІВ Лов'янова, ТС Армаш
12013
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ»
К Власенко, І Лов’янова, Т Армаш, І Сітак, О Чумак
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5-18, 2020
2020
Практичне використання хмарних сервісів для організації професійної підготовки майбутніх фахівців
М Волікова, Т Армаш, Ю Єчкало, В Засельский
Educational Dimension 52, 235-252, 2019
2019
Компетентнісно орієнтовані задачі у змісті навчання лінійної алгебри майбутніх учителів математики та інформатики
К Власенко, І Лов’янова, Т Армаш, І Сітак, ОО Чумак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Формування соціально-технологічної компетентності фахівців соціономічних професій засобами ІКТ
АВ Краснощок, ІВ Лов’янова, ТС Армаш, ДЄ Бобилєв, ИВ Ловьянова, ...
Вовчок ОЮ, 2018
2018
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
ІВ Лов’янова, ТС Армаш, ІВ Лов’янова, ТС Армаш
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 41, 2018
2018
Моделювання складних систем в економіці і освіті
ВІ Дубницький, ПВ Захарченко, ЛО Кібальник, АЮ Ків, ТІ Койчева, ...
Видавець Вовчок ОЮ, 2018
2018
Новітні комп’ютерні технології
ТС Армаш, ВМ Базурін, ДЄ Бобилєв, КЄ Бобрівник, ЛВ Боднар, ...
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018
2018
Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики
АТ С.
Криворізьки державний педагогічний університет, 2016
2016
Формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики на практичних заняттях з лінійної алгебри
ТС Армаш
Освітній вимір 44, 8-14, 2015
2015
РОЛЬ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
ТС Армаш
Проблемы современного педагогического образования, 16-23, 2015
2015
Розвиток компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання лінійної алгебри
Т Армаш
Освітній вимір 40, 15-20, 2014
2014
Специфіка математичної підготовки студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ
ІВ Лов'янова, ТС Армаш
2013
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VII: Т. 1: Теорія та методика навчання математики
ВМ Соловйов, МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВІ Клочко, СА Раков, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2008
2008
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VI (Т. 1: Теорія та методика навчання математики)
ТС Армаш, ІО Астіоненко, ВЮ Биков, ЛІ Білоусова, ДЄ Бобилєв, ...
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник …, 2006
2006
Навчання учнів доведенню при вивченні нерівностей в курсі алгебри середньої школи
ЛО Черних, ТС Армаш
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 6 (1), 192-197, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20