Підписатись
Олена Штефан, Штефан О.О., Штефан Е.А., O. Shtefan
Олена Штефан, Штефан О.О., Штефан Е.А., O. Shtefan
НДІ ІВ НАПрН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дещо до питання про порушення у сфері авторського права
О Штефан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 3-13, 2009
622009
Цивільне процесуальне право України: навч. посіб
О Штефан
Юрінком Інтер, 2009
352009
Цивільний процес України: навч. посіб.
ОО Штефан, ОА Логінов
Юрінком Інтер, 2012
31*2012
Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність
О Штефан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 17-25, 2011
142011
Наказне провадження у цивільному судочинстві України
О Штефан
Підприємництво, господарство і право, 44-48, 2006
132006
Цивільне процесуальне право: навчальний посібник
ОО Штефан
К.: Юрінком Інтер, 2009
112009
Проблеми правового статусу суб’єктів «службового» твору
ОО Штефан
Приватне право і підприємництво.–2009.–Вип 8, 105-108, 2009
112009
Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика: монографія
ОО Штефан
Тернопіль: Підручники і посібники, 2017
102017
Охорона і захист авторських прав: теоретичний аспект
О Штефан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 3-17, 2010
102010
Авторське право та сучасні комп’ютерні технології
О Штефан
Право України, 99-102, 2005
102005
Досвід зарубіжних країн у сфері підвищення якості публічних послуг
О Штефан
Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали, 0
10
Правовий режим використання сирітських творів
ОО Штефан
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 184-191, 2017
92017
Поняття об’єкту авторського права та критеріїв його охороноздатності
О Штефан
Теорія і практика інтелектуальної власності 6, 3-8, 2006
92006
Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України. Монографія.
ОО Штефан
НДІ приватного права і підприємництва, 2003
92003
Авторське право і суміжні права у рекламі: монографія
ОО Штефан, АС Штефан
Київ. Лазурит-Поліграф, 2009. 148 с, 2009
82009
Проблеми реалізації угоди TRIPS в національному законодавстві України
О Штефан
К.: ПП «Авокадо, 2006
82006
Доказування обставин цивільної справи: право чи обов’язок?
ВД Андрійцьо
Теорія і практика правознавства, 2013
72013
Плагіат-невід'ємна частина творчості?
О Штефан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 20–29-20–29, 2012
72012
Практика вирішення проблем цивільної юрисдикції в країнах-членах ЄС
ОО Штефан
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право, 112-116, 2013
62013
Деякі аспекти охорони прав на твори образотворчого та ужиткового мистецтва
О Штефан
Теорія і практика інтелектуальної власності, 27-31, 2007
62007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20