кафедра психології
кафедра психології
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра психології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці: монографія
СБ Кузікова
Vydavnyt︠s︡tvo" MakDen", 2012
1162012
Теорія і практика вікової психокорекції
СБ Кузікова
Суми: Ун ська книга, 2006
572006
Теорія і практика вікової психокорекції
СБ Кузікова
Суми: Ун ська книга, 2006
572006
Теорія і практика вікової психокорекції
СБ Кузікова
Суми: Ун ська книга, 2006
572006
Основи психокорекції: навч. посіб.
СБ Кузікова
К.: Академвидав, 2012
232012
Системный анализ профессиональной готовности будущего учителя к педагогической деятельности
СА Николаенко
Автореферат дис… канд. пед. наук 13 (02), 1985
221985
Проблема періодизації підліткового віку у сучасному суспільстві
ОІ Бедлінський
172011
Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики
НО Єрмакова
-теорія і методика навчання (фізика).-Херсон, 2005
152005
Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід
С Кузікова
Психологія особистості, 77-86, 2013
142013
Психологія в менеджменті
С Комінко, Л Курант, О Самборська, НС Ôедотюк Т
Тернопіль:[Поділля], 1999
141999
Психодіагностика професійного самовизначення особистості: навч.-метод. посіб.
ІМ Щербакова
Суми: Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
132012
Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків
СБ Кузікова
СБ Кузікова, 2000
132000
Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-інтернатів
ГЄ Улунова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Психологія праці: теоретичні і методологічні основи наукових досліджень: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Щербакова
Суми: Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка 144, 12, 2014
112014
Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичному стресовому розладі
СО Ніколаєнко
Світогляд-Філософія-Релігія, 51-61, 2014
112014
Смена глобальной стратегии мышления и новая концепция школьных учебников
Л Тарасов, Т Тарасова
Філософія освіти, 2005
112005
Феноменологія саморозвитку особистості: визначення поняття
СБ Кузікова
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
102013
Психологія саморозвитку. Навчальний посібник
СБ Кузікова
Суми: Видавництво «МакДен, 2011
102011
Психологічні особливості студентства: навч.-метод. посіб. для магістрантів
ТБ Тарасова
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2004
102004
Психологічні особливості студентства: навч.-метод. посіб. для магістрантів
ТБ Тарасова
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2004
102004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20