кафедра психології
кафедра психології
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра психології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці: монографія
СБ Кузікова
Vydavnyt︠s︡tvo" MakDen", 2012
892012
Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посібник
СБ Кузікова
Суми: ВТД «Університетська книга, 232-237, 2006
462006
Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посібник
СБ Кузікова
Суми: ВТД «Університетська книга, 232-237, 2006
462006
Основи психокорекції: навч. посіб.
СБ Кузікова
К.: Академвидав 320, 88.4, 2012
192012
Смена глобальной стратегии мышления и новая концепция школьных учебников
Л Тарасов, Т Тарасова
Філософія освіти, 2005
172005
Системный анализ профессиональной готовности будущего учителя к педагогической деятельности
СА Николаенко
Автореферат дис… канд. пед. наук 13 (02), 1985
171985
Розвиток предметної компетентності учнів основної і старшої школи у процесі навчальної практики з фізики
НО Єрмакова
-теорія і методика навчання (фізика).-Херсон, 2005
162005
Проблема періодизації підліткового віку у сучасному суспільстві
ОІ Бедлінський
142011
Психологічні особливості студентства: навч.-метод. посіб. для магістрантів
ТБ Тарасова
Суми: СумДПУ, 2004
122004
Психологічні особливості студентства: навч.-метод. посіб. для магістрантів
ТБ Тарасова
Суми: СумДПУ, 2004
122004
Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків
СБ Кузікова
автореф. дис. канд. психол. наук, 2000
112000
Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід
С Кузікова
Психологія особистості, 77-86, 2013
102013
Психологія в менеджменті
С Комінко, Л Курант, О Самборська, НС Ôедотюк Т
Тернопіль:[Поділля], 1999
101999
Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичному стресовому розладі
СО Ніколаєнко
Світогляд-Філософія-Релігія, 51-61, 2014
92014
Філософія подолання духовної кризи особистості засобами освіти в період глобалізації та інформаційної революції
ІМ Щербакова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2011
92011
Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-інтернатів
ГЄ Улунова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
92006
Можливість зниження конфліктності у підлітків шляхом корекцій їх Я-концепції.
СБ Кузікова
Психологія. Збірник наукових праць НПУ ім. МП Драгоманова.–Вип 2 (9), 200-205, 2000
92000
Коррекция Я-концепции как условие преодоления конфликтности у подростков
СБ Кузикова
Сумы: СГПИ, 1999
91999
Психологічний тренінг як засіб активізації процесів особистісного саморозвитку
СБ Кузікова
Актуальні проблеми психології 10, 291-299, 2008
82008
Психологія саморозвитку. Навчальний посібник
СБ Кузікова
Суми: Видавництво «МакДен, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20