Golovko Olga / Головко Ольга Михайлівна
Golovko Olga / Головко Ольга Михайлівна
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at library.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій
ОМ Головко
Інформація і право, 37-44, 2019
62019
Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини
О Головко
Правова інформатика, 79-85, 2014
32014
Деструктивні медіавпливи: до питання криміналізації
ОМ Головко
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави, 78-81, 2016
22016
Міждисциплінарні підходи до визначення дефініції медіапростір
О Головко
Юридична Україна, 87-95, 2016
22016
До окремих питань реалізації безпечного інформаційного середовища в сучасному медіапросторі України
ОМ Головко
Collection of international scientific papers "Ukraine - EU. Modern …, 2015
22015
До проблеми виявлення реальних та потенційних медіа загроз в інформаційному просторі України
ОМ Головко
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. Матер …, 2015
22015
До деяких питань медіабезпеки уразливих категорій населення України
ОМ Головко
Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в …, 0
2
Право на правосуддя та право на доступ до інформації: кореляція та взаємозалежність
ОМ Головко, ВД Друзь
Інформація і право, 130-137, 2020
12020
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ У МЕДІАПРОСТОРІ
ОМ ГОЛОВКО
12018
Медіапростір: особливості юридичного визначення
ОМ Головко
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017
12017
Футурологічні концепції інформаційного суспільства Елвіна Тоффлера та Йонезі Масуди
ОМ Головко
Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні …, 2016
12016
Інформаційна віктимізація як передумова формування соціального дискурсу
ОМ Головко
Теорія і практика віктимології : зб. матеріалів Всеукр. конфер. для …, 2015
12015
Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір
ОМ Головко
Информационные технологии и безопасность : зб. Матер. XV Международной научн …, 2015
12015
Інформаційна віктимізація у медіапросторі
ОМ Головко
Інформація і право, 64-70, 2015
12015
Toponymics policy as a tool for implementing national narratives: information and legal aspect
O Golovko, O Vladykin, I Pavlenko, O Kozynets, S Onoprienko
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 34-40, 2021
2021
Медіація чи арбітраж: правова дилема
ОМ Головко, ВД Друзь
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
2020
Підвищення мобілізаційного потенціалу як напрям інформаційно-правової політики України
АА Мельниченко, ЮМ Перга, СВ Чолій, ОМ Головко, МН Єнін, ...
Видавничий дім «Гельветика», 2020
2020
БЕЗПЕКА МЕДІАПРОСТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЧИ ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА?
О Головко, О Баранов
Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне …, 2020
2020
ЦИФРОВА ОСВІТА ТА ЄС: ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В ДІЇ
ОМ Головко
Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та прак-тичні проблеми …, 2020
2020
Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19: правові перспективи
О Головко, С Огієвич
Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, 131-140, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20