Олексій Халецький | Oleksiy Haletskyy
Олексій Халецький | Oleksiy Haletskyy
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія як суспільно-духовний проект здійснення універсальних образів світу/О. Халецький
ОВ Халецький, ВГ Костенко, РІ Онуфрів, ММ Дзера, ОП Децик
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. СЗ Гжицького 5 (2), 178-187, 2003
82003
Елітистський дискурс у сучасній українській соціально-філософській думці
ОВ Халецький, ОО Халецька
НАУК НИК, 2007
72007
Αναβαζιζ як історичнодуховні напрямні поступально-прогресивного розвитку
ОВ Халецький, ММ Дзера, ОО Халецька
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. СЗ Гжицького 9 (4), 35, 2007
72007
Смерть «смерті Бога»: секуляризм чи теономія?
ОВ Халецький, ОО Халецька
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник.–Книга ІІ,–Львів: Логос, 197-207, 2015
62015
СВІТ ЯК ДІЄРОЗВІЙ (uβrιζ) АБО УНІВЕРСАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ЕВОЛЮЦІОНІЗМ (World as the actdevelopment (uβrιζ) or universal-historical evolutionism)
ОВ Халецький, ОО Халецька
Наукові записки. Серія" Історичне релегієзнавство"., 183-201, 2013
62013
Незнаний Бог апостола Павла в світлі зростання його історично-духовних чинників
О Халецький, О Халецька
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ.–Львів.: Логос, 35-47, 2012
62012
Науково-філософська парадигма сучасного універсального та історичного еволюціонізму у глобалізаціну добу [Електронний ресурс].–Режим доступу: http
ОВ Халецький, ОО Халецька
filos. lnn. ua/navka_i_cinnosti_ludskogo_buttya. pdf, 0
6
Дієрозвій історіологічно-духовний або ж релігійно-філософський динамістичний еволюціонізм
ОВ Халецький, ОО Халецька
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
42014
Діє-історично-духовний розвиток як збільшення його чинників або історичний еволюціонізм
ОВ Халецький, ОО Халецька
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Незнаний Бог апостола Павла як зростання його історично-духовних значень
ОВ Халецький
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
32014
Роль соціально-культурної спадкоємності у розвитку особи: історикофілософський аспект
ОВ Халецький
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2006
32006
Вернісаж нарисів глобалізації у вітчизняному соціальному дискурсі
ОВ Халецький, ММ Дзера, ОП Децик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Генеза проблеми еліти в українській філософії
ОВ Халецький, ОО Халецька
НАУК НИК, 2007
22007
Світорозвій історично-духовний, тобто його подіє-ідеє-розбудова як світовірення
ОВ Халецький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
12019
Антропоноосферизація як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку або ж просвітлення хаосу.(Antroponoospherization–it is the increase of consciousness and spiritual …
ОВ Халецький
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
12015
Всесвіт як дієрозвій
ОВ Халецький, ОО Халецька
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
Спадщинні детермінанти елітистського становлення
ОВ Халецький, ОП Децик, ОО Халецька
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
12008
The Second Jerusalem: the birth of one unspoken idea
OV Khaletskyj
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
World-development of historical and spiritual that is its event-idea-development as a world of faith
OV Khaletskyj
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Другий Єрусалим: зародження однієї не зрадженої ідеї
ОВ Халецький
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20