Роман Дмитрук (Roman Dmytruk)
Роман Дмитрук (Roman Dmytruk)
Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Molluscs in Eemian-Vistulian deposits of the Kolodiiv section, Ukraine (East Carpathian Foreland) and their palaeoecological interpretation
WP Alexandrowicz, R Dmytruk
Geological Quarterly 51 (2), 173-178, 2007
162007
Molluscs and ostracods of the Pleistocene loess deposits in the Halych site (Western Ukraine) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions
WP Alexandrowicz, M Łanczont, AB Boguckyj, P Kulesza, R Dmytruk
Quaternary Science Reviews 105, 162-180, 2014
132014
Molluscs of loess deposits in the Halyc Prydniestrov’ja region
WP Alexandrowicz, A Boguckyj, R Dmytruk, M Łanczont
Studia Geologica Polonica 119, 253-290, 2002
102002
Методи дослідження четвертинних відкладів: навч.-методич. посібник/Андрій Яцишин, Роман Дмитрук, Андрій Богуцький
АМ Яцишин
Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009
92009
Високі тераси Дністра в околицях с. Довге на Івано-Франківщині
А Богуцький, А Яцишин, Р Дмитрук, О Томенюк, Д Завалій, М Ланчонт
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 123-131, 2012
42012
Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів/[А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк та ін.]
АБ Богуцький
Фізична географія і геоморфологія, 144-153, 2011
32011
Торгановичі–новий опорний розріз плейстоцену Передкарпаття
А Богуцький, Р Дмитрук, М Ланчонт, А Яцишин
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 28-36, 2010
22010
Палеолітична стоянка Галич ІІ: проблеми стратиграфії та хронології
А Богуцький, М Ланчонт, О Ситник, Т Мадейська, Я Кусяк, ...
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2009
22009
Wstępne informacje o składzie petrograficznym żwirów wysokich teras środkowego Dniestru między Haliczem a Wendyczanami
C Seul, М Łanczont, A Boguckyj, A Jacyszyn, R Dmytruk
Proceedings from Problemy serednopleistotsenovoho interhliatsialu, 255-261, 2007
22007
Стратиграфічна позиція коршівського викопного ґрунтового комплексу в лесово-ґрунтовій серії Волинської височини
А Богуцький, Ю Войтанович, П Волошин, Р Дмитрук, М Ланчонт, ...
Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу: матеріали ХІVукр.-пол …, 2007
22007
Paleogeograficzne uwarunkowania współczesnych krajobrazów w dolinie środkowego Dniestru
A Boguckyj, R Dmytruk, M Lanczont, T Madeyska, A Jacysyn
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 7, 2007
22007
ЄЗУПІЛЬ ІІ НОВА ПАЛЕОЛІТИЧНА ПАМ ЯТКА ГАЛИЦЬКОГО ПРИДНІСТЕР Я
А Богуцький, Р Дмитрук, Я Кусяк, М Ланчонт, О Ситник, А Яцишин
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 107, 2006
22006
Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians
M Łanczont, A Bogucki, A Yatsyshyn, S Terpiłowski, P Mroczek, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 530, 59-77, 2019
12019
Природні умови часу формування дубнівського викопного ґрунту Галицького Придністер’я
А Богуцький, Р Дмитрук, І Думас
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 35-43, 2011
12011
Умови формування лесово-ґрунтової серії відкладів палеолітичної стоянки Молодове V на Середньому Дністрі (за даними фауни молюсків)/Дмитрук Р., Богуцький А., Думас І
Р ДМИТРУК, А БОГУЦЬКИЙ, І ДУМАС
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині.–Львів, Інститут …, 0
1
НЕСТРИМНИЙ ДУХ УЧЕНОГО (до 80-річчя професора Андрія Богуцького)
А Яцишин, О Томенюк, Р Дмитрук
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 358-365, 2018
2018
Вододільний плейстоценовий лесово-ґрунтовий покрив у розрізі Межигірці (Галицьке Придністер’я)
А Богуцький, О Томенюк, Р Дмитрук, А Яцишин
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 342-357, 2018
2018
Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі
А Яцишин, А Богуцький, Р Дмитрук, О Томенюк, М Ланчонт, ...
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 412-426, 2016
2016
Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні Лоєвої
А Богуцький, А Яцишин, Р Дмитрук, О Томенюк
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 54-66, 2016
2016
Терасовий комплекс Дністра в районі с. Довге на Івано-Франківщині як геотуристичний об’єкт
А Богуцький, М Ланчонт, А Яцишин, О Томенюк, Р Дмитрук
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20