Michal Habel
Michal Habel
Verified email at ukw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes
PJ Gierszewski, M Habel, J Szmańda, M Luc
Science of the Total Environment 710, 136202, 2020
482020
Dynamics of the Vistula River channel deformations downstream of the Włocławek Reservoir
M Habel
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013
402013
Hydromorphological conditions of the lower Vistula in the development of navigation and hydropower
Z Babiński, M Habel
Energa SA, 2013
182013
Challenges for transboundary river management in Eastern Europe–three case studies
F Krengel, C Bernhofer, S Chalov, V Efimov, L Efimova, L Gorbachova, ...
172018
Assessment of siltation processes of the Koronowski Reservoir in the Northern Polish Lowland based on Bathymetry and Empirical Formulas
D Szatten, M Habel, L Pellegrini, M Maerker
Water 10 (11), 1681, 2018
142018
Impact of a single dam on sediment transport continuity in large lowland rivers
Babiński Z., Habel M.
River Sedimentation: Proceedings of the 13th International Symposium on …, 2016
13*2016
Surface water quality analysis using CORINE data: An application to assess reservoirs in Poland
M Matysik, D Absalon, M Habel, M Maerker
Remote Sensing 12 (6), 979, 2020
122020
Effects of land cover changes on sediment and nutrient balance in the catchment with cascade-dammed waters
D Szatten, M Habel
Remote Sensing 12 (20), 3414, 2020
112020
Prediction of the Vistula channel development between Wloclawek and Torun: evaluation with regard to the new geological survey
Z Babiński, M Habel, S Chalov
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014
112014
Mechanizmy i przyczyny zamulania koryta Kanału Bydgoskiego
Z Babiński, M Habel, D Szumińska
112008
Reducing of water turbidity by hydrotechnical structures on the example of the Wloclawek Reservoir
DA Szatten, Z Babinski, M Habel
Journal of Ecological Engineering 19 (3), 2018
92018
Uwarunkowania budowy portu multimodalnego na dolnej Wiśle w okolicach Bydgoszczy
M Habel, H Rabant, Z Babiński, D Szatten, Ż Marciniak, P Gierszewski
Logistyka, 4411-4420, 2014
92014
Assessment of the Dnieper Alluvial Riverbed stability affected by intervention discharge downstream of Kaniv Dam
O Obodovskyi, M Habel, D Szatten, Z Rozlach, Z Babiński, M Maerker
Water 12 (4), 1104, 2020
82020
Effects of flow regulation and river channelization on sandbar bird nesting availability at the Lower Vistula River
M Habel
Ecological Questions 29 (4), 43-53, 2018
82018
Zasięg oddziaływania stopnia wodnego we Włocławku na wahania stanów wód dolnej Wisły
M Habel
Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, 251-263, 2010
82010
Dam and reservoir removal projects: a mix of social-ecological trends and cost-cutting attitudes
M Habel, K Mechkin, K Podgorska, M Saunes, Z Babiński, S Chalov, ...
Scientific reports 10 (1), 1-16, 2020
72020
Międzynarodowa Droga Wodna E40
Z Babiński, M Habel
Stan i możliwości zagospodarowania, Global Compact w Polsce, Raport Żegluga …, 2015
72015
Problem odnowy rumowiska wleczonego poniżej zapór. Ocena możliwości sztucznego uzupełniania rumowiska poniżej stopnia wodnego we Włocławku
Habel M., Babiński Z., Szatten D.
Gospodarka Wodna 11, 254-259, 2017
62017
Fluvial processes below the Wloclawek dam
M Habel
Proceedings of the 10 th International Symposium on River Sedimentation …, 2007
62007
Oddziaływanie miast na zamulanie dróg wodnych-na przykładzie ujściowego odcinka Brdy w Bydgoszczy
D Szatten, M Habel, J Dąbrowski
Gospodarka Wodna, 224--227, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20