Ірина Застрожнікова,  Іrina Zastrozhnіkova, Застрожнікова І.В., Застрожнікова Ірина Володимирівна
Ірина Застрожнікова, Іrina Zastrozhnіkova, Застрожнікова І.В., Застрожнікова Ірина Володимирівна
Таврійський державний агротехнологічний університет / Tavria State Agrotechnological University
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне регулювання підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад вищими навчальними закладами України
ІВ Застрожнікова
202019
Підвищення ефективності державного регулювання сільського господарства України
ІВ Застрожнікова
з держ. упр. К., 2011, 2011
152011
Державна підтримка інфраструктури села, як передумова сталого розвитку сільського господарства країни
ІВ Застрожнікова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2016
142016
Шляхи удосконалення державного регулювання сільського господарства України
ІВ Застожнікова
Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 121-135, 2013
142013
Принципи децентралізації в управлінні освітою
ІВ Застрожнікова
Науковий вісник: Державне управління, 59-65, 2019
132019
Історичні аспекти державного регулювання сільського господарства України
ІВ Застрожнікова
Наукові праці НДФІ, 37-39, 2012
132012
Обгрунтування пріоритетів державної аграрної політики
ІВ Застрожнікова
Економіка та держава, 117-118, 2010
132010
Засади формування механізмів державного регулювання сільського господарства
ІВ Застрожнікова
Інвестиції: практика та досвід, 87-89, 2010
132010
Інституціональні основи формування аграрної політики
ІВ Застрожнікова
Інвестиції: практика та досвід, 96-98, 2010
132010
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ АГРАРНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Застрожнікова
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний …, 2018
122018
Формування понятійного апарату державного управління аграрним сектором
ІВ Застрожнікова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
122010
Сучасний стан державного регулювання освітніх новацій в Україні
ІВ Застрожнікова, ЮО Ульянченко
Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019
82019
Зарубіжний досвід державного регулювання вищої освіти
ІВ Застрожнікова
82019
Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу
АГ Застрожніков, ІВ Застрожнікова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2010
52010
Зарубіжний досвід електронного урядування сфери освіти в Україні
ІВ Застрожнікова
Науковий вісник: Державне управління 2 (4), 2020
42020
Трансформація національної освітньої системи в умовах децентралізації
ІВ Застрожнікова
42019
Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія
ГВ Ортіна, ОГ Сокіл, ЮО Прус, ІВ Застрожнікова, ЛМ Єфіменко
ФО-П Однорог ТВ, 2019
42019
Cучасна економічна освіта як нова хвиля та мегатренд розвитку епохи глобальної нестабільності
РІ Олексенко, РИ Олексенко, НА Горбова, НА Горбова, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
32020
Якісна освіта, як передумова сталого розвитку сільських територій
ІВ Застрожнікова
Національна металургійна академія України, 2019
32019
Державне регулювання підготовки кваліфікованих кадрів для об’єднаних територіальних громад у закладах вищої освіти
І Застрожнікова
Актуальні Проблеми Державного Управління, 150-154, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20