Ірина Застрожнікова,  Іrina Zastrozhnіkova, Застрожнікова І.В., Застрожнікова Ірина Володимирівна
Ірина Застрожнікова, Іrina Zastrozhnіkova, Застрожнікова І.В., Застрожнікова Ірина Володимирівна
Таврійський державний агротехнологічний університет / Tavria State Agrotechnological University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне регулювання підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад вищими навчальними закладами України
ІВ Застрожнікова, ИВ Застрожникова
162019
Засади формування механізмів державного регулювання сільського господарства
ІВ Застрожнікова
Інвестиції: практика та досвід, 87-89, 2010
132010
Принципи децентралізації в управлінні освітою
ІВ Застрожнікова
Науковий вісник: Державне управління, 59-65, 2019
112019
Підвищення ефективності державного регулювання сільського господарства України
ІВ Застрожнікова
з держ. управ: ління, 2011
102011
Обгрунтування пріоритетів державної аграрної політики
ІВ Застрожнікова
Економіка та держава, 117-118, 2010
102010
Формування понятійного апарату державного управління аграрним сектором
ІВ Застрожнікова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
102010
Шляхи удосконалення державного регулювання сільського господарства України
ІВ Застожнікова
Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 121-135, 2013
92013
Державна підтримка інфраструктури села, як передумова сталого розвитку сільського господарства країни
ІВ Застрожнікова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2016
82016
Інституціональні основи формування аграрної політики
ІВ Застрожнікова
Інвестиції: практика та досвід, 96-98, 2010
82010
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ АГРАРНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Застрожнікова
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний …, 2018
72018
Історичні аспекти державного регулювання сільського господарства України
ІВ Застрожнікова
Наукові праці НДФІ, 37-39, 2012
62012
Сучасний стан державного регулювання освітніх новацій в Україні
ІВ Застрожнікова, ИВ Застрожникова, ЮО Ульянченко
Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019
42019
Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу
АГ Застрожніков, ІВ Застрожнікова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2010
42010
Якісна освіта, як передумова сталого розвитку сільських територій
ІВ Застрожнікова, ИВ Застрожникова
Національна металургійна академія України, 2019
32019
Зарубіжний досвід державного регулювання вищої освіти
ІВ Застрожнікова, ИВ Застрожникова
32019
Державне регулювання підготовки кваліфікованих кадрів для об’єднаних територіальних громад у закладах вищої освіти
І Застрожнікова
Актуальні Проблеми Державного Управління, 150-154, 2019
22019
Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія
ГВ Ортіна, ОГ Сокіл, ЮО Прус, ІВ Застрожнікова, ЛМ Єфіменко
ФО-П Однорог ТВ, 2019
22019
Економічне регулювання розвитку сільського господарства в регіональному агрокомплексі
ІВ Застрожнікова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
Освіта в сільських ОТГ в умовах децентралізації влади в Україні
ІВ Застрожнікова, ИВ Застрожникова
ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет, 2019
12019
Державне регулювання розвитку галузі садівництва в Україні
ІВ Застрожнікова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20