Дячишин Віра Іванівна
Дячишин Віра Іванівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне управління медикаментозним забезпеченням населення України на сучасному етапі формування ринкових відносин
ВІ Дячишин
з держ. упр.[Електронний ресурс]/ВІ Дячишин, 0
4
Методические подходы к изучению процесса управления лекарственным обеспечением больных в условиях формирования рыночных отношений в системе здравоохранения
В Дячишин, В Рудень
Провизор, 8-10, 2001
32001
Наукові основи управління медикаментозним забезпеченням на сучасному етапі формування ринкових відносин у системі охорони здоров’я: Зб. наукових праць УАДУ
ВІ Дячишин
За заг. ред. ВІ Лугового, ВМ Князєва.-К.: Вид-во УАДУ, 328-332, 2000
22000
Про загальне число хвороб і рейтинґові показники їх структури та поширеності серед населення незалежної України
ПРГ Рудень В. В., Дячишин В.І.
ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 25 (№1), 61-67, 2019
2019
Удосконалення системи управління формуванням попиту та стимулюванням збуту серцево-судинних середників на вітчизняному фармацевтичному ринку на рівні лікар-пацієнт
І Дячишин В
ХІ Міжнародна науково-практична "Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні …, 2018
2018
Кадрова політика у сфері охорони здоров'я в умовах загроз національній безпеці
БІД В.І. Дячишин
Національна академія державного управління при Президенті України, 2017
2017
Лікар-менеджер - ключова фігура системи управління в охороні здоров'я
ВІ Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2014
2014
Фактори ризику артеріальної гіпертензії (за даними соціологічного опитування)
БІД В.І. Дячишин, О.І. Тимочко
Східноєвропейський журнал громадського здоров'я 1 (21), 140-141, 2013
2013
Досвід, реалії і перспективи розвитку системи охорони здоров'я
ВІ Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького …, 2013
2013
Процес управління згубної дії факторів ризику на стан здоров'я кардіологічних хворих
БІД В.І. Дячишин, О.І. Тимочко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2012
2012
Система управління на ринку серцево-судинних середників
БІД В.І. Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2012
2012
Інформаційно-комунікаційні зв'язки - складова процесу управління лікарським забезпеченням хворих
БІД В.І. Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2011
2011
Добровільне медичне страхування - економічний механізм залучення додаткового фінансового ресурсу до діючої системи медичного забезпечення
НІК В.І. Дячишин, В.В. Рудень, Є.Й. Москвяк, І.М. Ковальська, С.П. Козій ...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2011
2011
Профілактичні технології щодо вирішення сучасних проблем вітчизняної кардіології
ВІ Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2008
2008
Фінансування системи охорони здоров'я: яким воно повинно бути?
ВІ Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2008
2008
The place of hypertension in the structure of the morbidity of the circulatory system organs among the adult population of L'viv Province
VI Diachyshyn
Likars' ka sprava, 103-107, 2000
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16