Подписаться
Дячишин Віра Іванівна
Дячишин Віра Іванівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Место гипертонической болезни в структуре заболеваемости системы органов кровообращения среди взрослого населения
ВИ Дячишин
Врачебное дело, 103, 2000
52000
Державне управління медикаментозним забезпеченням населення України на сучасному етапі формування ринкових відносин
ВІ Дячишин
з держ. упр.[Електронний ресурс]/ВІ Дячишин, 0
4
Методические подходы к изучению процесса управления лекарственным обеспечением больных в условиях формирования рыночных отношений в системе здравоохранения
В Дячишин, В Рудень
Провизор, 8-10, 2001
32001
Наукові основи управління медикаментозним забезпеченням на сучасному етапі формування ринкових відносин у системі охорони здоров’я: Зб. наукових праць УАДУ
ВІ Дячишин
За заг. ред. ВІ Лугового, ВМ Князєва.-К.: Вид-во УАДУ, 328-332, 2000
22000
Анализ лекарственного обеспечения больных артериальной гипертензией в условиях ста ционара
ВИ Дячишин
Провизор, 20, 1999
21999
Управление лекарственным обеспечением больных артериальной гипертензией
ВИ Дячишин, БП Громовик
Провизор. N 1, 24-27, 1999
21999
Особливості дистанційної форми навчання при підготовці студентів-медиків: досвід кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я
ВІ Дячишин, ОР Ковальська
Актуальні проблеми профілактичної медицини, Збірник наукових праць 23 (23 …, 2022
2022
Еволюційний генезис згубного наслідку безпеки пацієнта–лікарської помилки, в практичній діяльності лікарів країн світу та її місце в умовах трансформації системи медичної …
V Diachyschyn
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 79-87, 2020
2020
Еволюційний генезис згубного наслідку безпеки пацієнта – лікарської помилки, в практичній діяльності лікарів країн світу та її місце в умовах трансформації системи медичної …
ДВІ Рудень В.В.
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько …, 2020
2020
Гіпертонічна хвороба та її причетність до класу захворювань системи кровообігу:епідеміологічна ситуація в Україні
ДВІ Рудень В.В.
ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 26 (№2-3, квітень …, 2020
2020
Про загальне число хвороб і рейтинґові показники їх структури та поширеності серед населення незалежної України
ВВ Рудень, ВІ Дячишин, РГ Процюк
Acta medica Leopoliensia, 61-67, 2019
2019
Удосконалення системи управління формуванням попиту та стимулюванням збуту серцево-судинних середників на вітчизняному фармацевтичному ринку на рівні лікар-пацієнт
ДВ І.
ХІ Міжнародна науково-практична "Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні …, 2018
2018
Кадрова політика у сфері охорони здоров'я в умовах загроз національній безпеці
БІД В.І. Дячишин
Національна академія державного управління при Президенті України, 2017
2017
Лікар-менеджер - ключова фігура системи управління в охороні здоров'я
ВІ Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2014
2014
Фактори ризику артеріальної гіпертензії (за даними соціологічного опитування)
БІД В.І. Дячишин, О.І. Тимочко
Східноєвропейський журнал громадського здоров'я 1 (21), 140-141, 2013
2013
Досвід, реалії і перспективи розвитку системи охорони здоров'я
ВІ Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького …, 2013
2013
Процес управління згубної дії факторів ризику на стан здоров'я кардіологічних хворих
БІД В.І. Дячишин, О.І. Тимочко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2012
2012
Система управління на ринку серцево-судинних середників
БІД В.І. Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2012
2012
Інформаційно-комунікаційні зв'язки - складова процесу управління лікарським забезпеченням хворих
БІД В.І. Дячишин
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2011
2011
Добровільне медичне страхування - економічний механізм залучення додаткового фінансового ресурсу до діючої системи медичного забезпечення
НІК В.І. Дячишин, В.В. Рудень, Є.Й. Москвяк, І.М. Ковальська, С.П. Козій ...
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20