Криклій Олена Анатоліївна, Olena Kryklii
Криклій Олена Анатоліївна, Olena Kryklii
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, СумДУ
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінансовий менеджмент банку
ІВ Сало, ОА Криклій
навч. посіб./ІВ Сало, ОА Криклій.–Суми: Університетська книга 314, 2007
2452007
Управління кредитним ризиком банку: монографія
ОА Криклій
Суми: ДВНЗ УАБС НБУ 86, 2008
1242008
Управління кредитним ризиком банку
ОА Криклій, НГ Маслак
Державний вищий навчальний заклад" Українська академія банківської справи…, 2008
552008
Управління прибутком банку
ОА Криклій, НГ Маслак
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
362008
Ціноутворення на банківські продукти
НГ Маслак, ОА Криклій
ДВНЗ:" УАБС НБУ", 2010
322010
Визначення сутності та структури фінансового механізму управління філіями банку
ОА Криклій, НГ Маслак
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
142007
Фінансовий механізм управління філіями банку
ОА Криклій
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
132004
Система комплексного управління ліквідністю банку
ОА Криклій, ЮС Ребрик
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
122010
Фінансовий менеджмент банку
ОА Криклій, ІВ Сало
навчальний посібник/ОА Криклій, ІВ Сало.–Суми: ВТД Університетська книга, 2007
112007
Upravlinnia prybutkom banku
OA Kryklii, NH Maslak
Sumy: DVNZ UABS NBU. Received 25, 2014, 2008
102008
Банківський менеджмент: питання теорії та практики: монографія/[ОА Криклій, НГ Маслак, ОМ Пожар та ін.]
ОА Криклій
Суми: ДВНЗ УАБС НБУ 152, 2011
92011
Оцінка ефективності діяльності філій (відділень) комерційного банку
ОА Криклій
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр…, 2003
82003
Оптимізація управління комерційним банком зі структурними підрозділами
ОА Криклій
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2001
82001
Фінансовий менеджмент в банку: навч. посіб.[Teкст]/ІВ Сало, ОА Криклій.–Суми: Університетська книга, 2007.–317 с
ОА Криклій
8
Фінансовий менеджмент в банку: навч. посіб.[Teкст]/ІВ Сало, ОА Криклій.–Суми: Університетська книга, 2007.–317 с
ОА Криклій
8
Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку
НГ Євченко, ОА Криклій
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
72009
Формування кредитної політики банку
ОА Криклій, ОВ Мірошниченко
Університет банківської справи Національного банку України, 2013
62013
Роль та місце реінжинірингу в сучасному банку
В Міщенко, Н Слав’янська, О Криклій
Банківська справа, 3-9, 2003
52003
Внутрішній госпрозрахунок як основа управління фінансовою діяльністю філій банку
ОА Криклій
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2002
52002
Особливості фінансового аналізу банку
ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОА Криклій
Дніпропетровськ:" Герда", 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20