Криклій Олена Анатоліївна, Olena Kryklii
Криклій Олена Анатоліївна, Olena Kryklii
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, СумДУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий менеджмент банку
ІВ Сало, ОА Криклій
навч. посіб./ІВ Сало, ОА Криклій.–Суми: Університетська книга 314, 2007
2952007
Управління кредитним ризиком банку: монографія
ОА Криклій, НГ Маслак
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 86, 2008
222*2008
Управління прибутком банку
ОА Криклій, НГ Маслак
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
54*2008
Ціноутворення на банківські продукти
НГ Маслак, ОА Криклій
ДВНЗ:" УАБС НБУ", 2010
372010
Банківський менеджмент: питання теорії та практики: монографія/[ОА Криклій, НГ Маслак, ОМ Пожар та ін.]
ОА Криклій
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 152, 2011
172011
Система комплексного управління ліквідністю банку
ОА Криклій, ЮС Ребрик
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
162010
Визначення сутності та структури фінансового механізму управління філіями банку
ОА Криклій, НГ Маслак
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
162007
Фінансовий механізм управління філіями банку
ОА Криклій
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
142004
The creative industry as a factor in the development of the economy: dissemination of European experience in the countries with economies in transition
Y Bilan, T Vasilyeva, O Kryklii, G Shilimbetova
Creativity Studies 12 (1), 75-101, 2019
122019
Методичне забезпечення аналізу ліквідності банку в посткризових умовах
ОА Криклій, ДО Рябіченко
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2012
112012
Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку
НГ Євченко, ОА Криклій
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Формування кредитної політики банку
ОА Криклій, ОВ Мірошниченко
Університет банківської справи Національного банку України, 2013
92013
Оптимізація управління комерційним банком зі структурними підрозділами
ОА Криклій
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2001
82001
Фінансовий менеджмент банку: Навчальний. посібник
ОА Криклій, ВІ Сало
С.: ВТД «Університетська книга, 2007
72007
Оцінка ефективності діяльності філій (відділень) комерційного банку
ОА Криклій
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр …, 2003
72003
Model of Stress-testing of Banks’ Liquidity Risk in Ukraine
OA Kryklii, I Luchko
Sumy State University, 2018
62018
The Role of Internal and External Stakeholders in Higher Education System in Ukraine
OA Kryklii, KI Kyrychenko, L Savga
Sumy State Univesity, 2018
62018
Сутність та фактори появи проблемних кредитів банків України
ОА Криклій
Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, 80-90, 2013
62013
СИСТЕМА КОМППЕКСНОГО УПРАВЛ| ННЯ Л| КВ| ДН| СТЮ БАНКУ
ОА Криклій, ЮС Ребрик
52010
Роль та місце реінжинірингу в сучасному банку
В Міщенко, Н Слав’янська, О Криклій
Банківська справа, 3-9, 2003
52003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20