Ігор Стеців
Ігор Стеців
ЛДУ БЖД, кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldubgd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств)
ІІ Стеців
автореферат дис… канд. екон. наук 8 (04), 2002
172002
Проблеми формування інформації щодо фінансового стану підприємства
ІІ Стеців, ІС Пігура
Науковий вісник НЛТУ України 16 (5), 2006
162006
Суть і обумовленість проектного фінансування у сучасних умовах господарювання/І. І. Стеців
ІІ Стеців
Фінанси України, 37-44, 2003
72003
Характеристика облікової інформації та її значення для задоволення потреб користувачів
ІІ Стеців, РЯ Пахолок
Науковий вісник НЛТУ України 16 (2), 2006
52006
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія/за заг. ред.. ГЄ Павлової та ІП Приходька
ДВ Воловик
Дніпропетровськ: Герда, 510-523, 2015
42015
Організація обліку, контролю та аналізу: навч.-наоч. посіб.
ВС Рудницький
Л.: Львів. комерц. акад, 2010
42010
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
ВС Рудницький, ТВ Давидюк, СМ Деньга, ІІ Стеців, ЗБ Живко
Університет банківської справи Національного банку України, 2015
32015
Характеристика економічного контролю на сучасному етапі його розвитку
ІІ Стеців
Ужгород, 2009
22009
Методика формування облікової інформації щодо розрахунків з постачальниками для потреб управління
ІІ Стеців, РІ Стеців, ЯМ Косів
Науковий вісник НЛТУ України 13 (1), 2003
22003
Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств та напрями їх оптимізації.
І Стеців, І Стеців, В Павич
Регіональна економіка та управління. Науково-практичний журнал., 2020
12020
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ИИ Стецив
Пинск: Полесский государственный университет, 2013
12013
Контрольна інформація та її носії у системі економічного контролю
ІІ Стеців
ПП" Повч РМ", 2010
12010
Податкова система України та шляхи її вдосконалення
ІІ Стеців, ЯВ Кравчишин
Науковий вісник НЛТУ України 16 (2), 2006
12006
Процес контролю: структурний і технологічний аспекти та обєкти організації
І Стеців
Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, С. 268-271, 2002
1*2002
Проблеми працевлаштування у кризових умовах та шляхи їх вирішення.
І Стеців, І Стеців, В Козик, Л Бідюк
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 2020
2020
Problems of automation of economic work at enterprise
ІІ Стеців
Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en elparadigma de la …, 2020
2020
Application of Agile Methods in Project Management: Aspects of Planning and Accounting
CG Volodymyr, SI Ihor, P Tetiana, V Borkovska, SV Demyan
International Journal of Management 11 (6), 2020
2020
Система управління оборотними активами підприємства: структура та її формування
ОМ Мартин, ЗБ Живко, ІІ Стеців
Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально …, 2020
2020
Облікова, контрольна та аналітична інформація в управлінні підприємством: методика організації.
ІІ Стеців
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції» Актуальні …, 2020
2020
Франшиза в Україні: проблеми та шляхи вирішення
ІС Стеців, ІІ Стеців
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20