Соя О. М.; Соя Олена Миколаївна; Соя Олена; Olena Soya; Soia Olena; Олена Миколаївна Соя; Олена Соя
Соя О. М.; Соя Олена Миколаївна; Соя Олена; Olena Soya; Soia Olena; Олена Миколаївна Соя; Олена Соя
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування культури самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами інноваційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: спец. 13.00 …
ОМ Соя
92016
Формування культури самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами інноваційних технологій
ОМ Соя
Вінницѐ (Soia, OM, 2016
92016
Забезпечення Е-learning за допомогою персонального сайту викладача
ЛА Тютюн, СО М.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …, 2018
32018
Цілеспрямоване формування позитивної мотивації як умова формування культури самостійної роботи майбутніх учителів математики
ОМ Соя, ЕН Соя
22015
До питання організації самостійної роботи студентів у педагогічному ВНЗ
ОМ Соя
Редакційна колегія, 259, 2010
22010
ІНТЕГРАЦІЯ МОБІЛЬНИХ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ІНФОРМАТИКИ
О Соя
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Математика та …, 2019
1*2019
Використання пакетів прикладних програм у процесі професійної підготовки студентів фізико-математичних спеціальностей
ЛА Тютюн, ОМ Соя
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
12018
Розвиток культури самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами ігрових технологій
ОМ Соя
12011
Формування навичок самостійної навчальної діяльності студентів
ОМ Соя
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2010
12010
ІНФОРМАЦІЙНІ І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ВС Абрамчук, ОМ Соя
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні …, 0
1*
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
OM Soia, LA Tyutyun, OP Kosovets
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ
ОМ Соя, ЛА Тютюн, ОП Косовець
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Чисельні методи знаходження безумовного екстремуму функції однієї змінної
Д Шаргородська, О Соя
Актуальні проблеми математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій, 112-115, 2020
2020
Дистанційне навчання як одна з технологій сучасної системи освіти
О Соя
Актуальні проблеми математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій, 101-104, 2020
2020
Використання мобільних технологій навчання математики в закладах загальної середньої освіти
М Серга, О., М Соя, О.
Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності, 2020
2020
Використання сучасних технологій для реалізації обчислювальних експериментів у підготовці здобувачів вищої освіти
Л Тютюн, О Соя, А Мельник, О Пашківський
Актуальні питання гуманітарних наук 5 (27), 138–145, 2020
2020
Методика використання мобільних освітніх середовищ у вивченні інформатики старшокласниками: дипломна робота
ОМ Соя
Вінниця: ВДПУ, 2019
2019
Функціонування віртуальних навчальних середовищ у закладах вищої освіти в контексті неперервної освіти
А Семенець, Д., М Соя, О., А Тютюн, Л.
Progressive Science Journal, 28-32, 2019
2019
Integration of mobile educational environments in the professional training of future informatics and mathematics teachers
M Soia, O.
Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of organization of …, 2019
2019
Використання навчального контенту онлайн-середовищ у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики та математики
О Соя
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20